Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Färre nya eko-konsumenter i Tyskland

De tyska lantbrukarnas förbundsorganisation (DBV) har inom kommittén för ekologisk produktion diskuterat den framtida eko-marknaden i Tyskland. De tror att den tyska eko-marknaden kommer att inträda i en fas av mognad där det gäller ”status quo” för omsättningen på eko-marknaden som helhet. Kommittén förutspår att omläggningen till eko har gått fortare i producentled än i konsumentled under 2002. Den ökning som skett i konsumtionen av eko-mjölk under 2002, tror DBV beror av prissänkningar på mjölken snarare än att nya kunder blivit ”övertygade” eko-mjölkkonsumenter av miljöskäl. Vidare såg kommittén från DBV ett ökat konkurrenstryck på de tyska eko-lantbrukarna. Möjligheterna till tysk export har minskat då allt fler länder runt om i EU kraftigt har ökat sin egen produktion av ekologiska livsmedel. Samtidigt anser DBV med tydlig adress till det tyska jordbruksdepartementet, att de stränga tyska eko-reglerna snedvrider konkurrensen och öppnar för lågprisimport av ekologiska varor från länder som bara behöver leva upp till EU: s gemensamma eko-regeler. Källa: www.organicts.com

2002-12-17