Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-mjölken växer i Europa

Under år 2001 ökade försäljningen av ekologisk mjölk med ca 26 procent i EU, till ett försäljningsvärde motsvarande 10,9 miljarder svenska kronor. Den högsta tillväxten mättes i Tyskland och Italien, medan marknaden i de skandinaviska länderna och då särskilt Danmark visar en lägre tillväxt än genomsnittet i EU-området. Danmark har idag den största marknaden för eko-mjölk i EU med en marknadsandel för eko-mjölksprodukter på 30 procent. Organic-Monitor förutspår i en marknadsundersökning att den danska marknaden för eko-mjölk kommer att vara en av de minsta inom EU redan år 2007. Detta på grund av att den danska ekomjölkmarknaden nått en viss mognadsgrad, medan mindre mogna marknader runt om i EU kommer att växa betydligt snabbare än den danska marknaden fram till 2007. Källa: Organic-monitor

2002-12-16