Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ökningstakten minskar i Danmark

En studie från det danska institutet för konjunkturanalys (IFKA) har undersökt danska konsumenters inställning till ekologiska livsmedel. En slutsats som IFKA drar av undersökningen är att allt fler danskar anser att de inte får tillräckligt tillbaka i form av mervärden när de handlar ekologiska livsmedel. Jørn Thulstrup, direktör vid IFKA tror att smakskillnaderna mellan ekologiska och konventionella livsmedel minskat och att det kan ha betydelse för konsumenters attityd gentemot eko-livsmedlen. Ordförande för den danska föreningen för ekologisk mat, Paul Holmbeck är kritiskt inställd till IFKA: s undersökning och han anser inte att smaken på de ekologiska livsmedlen på något vis försämrats. Paul Holmbeck anser istället att efterfrågeminskningen beror på att ekomarknaden står inför ett antal barriärer som måste forceras för nå ut till en vidare kundkrets. De ekologiska livsmedlen måste enligt Holmbeck bli synligare om man ska kunna locka fler konsumenter till att handla ekologiskt. Det kan vara genom att profilera eko-produkterna tydligare i butikshyllorna och genom att sponsra sport- och kulturevenemang med ekologiska produkter. Källa: www.organicts.com

2002-12-13