Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stor egen grönsaksproduktion i Storbritannien

En nyligen genomförd undersökning om grönsaksförsäljningen i Storbritannien (UK) visar att de egna odlarna står för en betydligt större del av marknadstillförseln än man tidigare antagit. De inhemska odlarna står idagsläget för 57 procent av den sålda ekologiska volymen, mot de tidigare antagna 20 procenten. Av eko-potatisen är 62 procent producerat i Storbritannien, morötter 65 procent och lök över 85 procent. I utredningen drar man också slutsatsen att Storbritannien kan öka den egna marknadsandelen med 10 till 15 procent på ekologiska grönsaker de närmaste åren. Det vill säga att långsiktigt produceras 75 procent av eko-grönsakerna i Storbritannien och resten importeras. De ekologiska grönsakerna står idag för knappt en tredjedel av den totala grönsaksmarknaden i Storbritannien. Under 2002 växte den ekologiska grönsaksmarknaden med 13 procent och omsatte 1,5 miljarder kronor. Tillväxt takten kommande år beräknas till 10 till 15 procent per år. Källa: www.organicts.com

2002-12-11