Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Halvtidsutvärdering av miljöstöden 2001-2006

Regeringen har utsett Per Wramner till särskild utredare att utvärdera Sveriges Miljö- och landsbygdsprogram 2001-2006. Det är fråga om en halvtidsutvärdering med möjlighet för utredaren att lämna förslag på eventuella förbättringar inom de fastslagna budgetramarna för programmet. Att genomföra en utvärdering i halvtid och en efter miljöprogrammets avslutande är ett krav i den EG förordning som styr utbetalningar från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruk( EUGFJ ). Källa: www.sou.gov.se

2002-12-09