Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Marknaden för svenskt eko-frö

Mattias Lennartsson på Svalöf Weibull redovisade på en kurs om ekologisk fröodling, efterfrågan och utbud på den svenska marknaden för eko-frö. Det totala behovet av ekologiskt framtagna vallfröer uppgår enligt Lennartsson till ca 500 ton per år. De är främst rödklöver, timotej och ängssvingel som efterfrågas av svenska grovfoderodlare. Enligt beräkningar som Mattias Lennartsson har gjort behöver arealerna med timotej öka från 300 ha till 375 ha, ängssvingel från 200 ha till 300 ha och rödklöver från 55 ha till 75 ha. Samtidigt flaggar han för att det ekologiska merpriset kommer att sänkas från dagens 100%. Svalöf Weibull tror att importtrycket från Danska eko-fröodlare kommer att öka från och med 2004. Thorsten Rahbek Pedersen, före detta dansk växtodlingsrådgivare och numera tjänsteman på Statens Jordbruksverk i Alnarp, tror dock inte att danska eko-fröodlare kommer bli något större hot när det gäller arterna rödklöver, timotej och ängssvingel. Han säger att odlingen av dessa arter inte är så särskilt stark i Danmark, vilket däremot odlingen av rajgräs och vitklöver är. Enligt Thorsten är dessa arter dock mycket svårodlade med ekologiska metoder. Vitklöver angrips lätt av klöverspetsvivel och rajgräs kräver mycket stora mängder kväve för att ge en hög skörd.

2002-12-05