Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nya Zeeland får rätt att eko-märka USA export

Det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) har nyligen gett den nya zeeländska myndigheten för livsmedelssäkerhet bemyndigande att själva utse certifieringsföretag för de ekologiska livsmedel som Nya Zeeland exporterar till USA. Från och med den 2 december i år får nya zeeländska eko-livsmedel som producerats i enlighet med de amerikanska eko-reglerna bära det amerikanska eko-märket ”USDA Organic”. Kay Shapland är chef för den nya zeeländska myndighetens eko-program och hon säger; – Vårt långsiktiga mål för USA-marknaden är att få full acceptans för våra egna regler kring ekologisk odling. Det erhöll vi från EU tidigare i år. Under tiden är vi glada att vi fått USA: s erkännande som certifieringsorganisation. Den nya zeeländska exporten av kött, råvaror och övriga frusna och färska produkter uppgår till ungefär 75 miljoner kronor per kvartal. Källa: www.organicts.com

2002-11-28