Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

15 procent av svenska åkermarken odlas ekologiskt

Ekologiska lantbrukarna skriver i sitt senaste nyhetsbrev att ungefär 400.000 hektar åker är omlagd till ekologisk produktion. Uppgiften kommer från nyligen publicerad statistik från Jordbruksverket men siffran är ännu så länge preliminär. Stämmer uppgiften innebär det att ca 15 procent av den svenska åkerarealen ingår i åtagande om ekologisk produktion. Enligt KRAV:s hemsida kontrollerar KRAV 205.000 hektar, d.v.s. ungefär hälften av den ekologiska arealen i Sverige.

2002-11-26