Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologisk odling på frammarsch i Östeuropa

Flera av de länder som inom kort kan vara med i EU ser sin chans att ta vara på de möjligheter som låg användning av pesticider och handelsgödsel i kombination med låga kostnader för arbetskraft har att ge. Ungern, Polen och Tjeckien har redan infört ett miljöstöd för att främja utvecklingen av ekologisk produktion. Användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel ligger på en lägre nivå i de östra delarna av Europa jämfört med snittet i nuvarande EU. Många mindre gårdar hade efter kommunistregimernas fall inte råd att köpa vare sig handelsgödsel eller växtskyddsmedel. Även om förbrukningen av dessa produkter ökat på senare år, finns det många lantbrukare som producerar vad vi i väst skulle kalla ekologiska produkter. Bedömare tror dock att goda exportmöjligheter endast till en viss del kommer att påverka eko-odlingens utbredning i Östeuropa. Viktigast är ändå efterfrågan av eko-produkter på hemmamarknaderna och den är ännu så länge mycket liten. De generella inkomstnivån är låg och många människor har ingen annan möjlighet än att välja det billigaste alternativet. Med ökat välstånd bedöms efterfrågan dock öka snabbt vilket bl.a. livsmedelskedjorna Ahold och Carrefour har märkt av i Tjeckien där ekologiskt nötkött, mjöl och grönsaker säljer bra. Källa: www.organicts.com

2002-11-21