Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

25 miljoner till marknadssatsning i Danmark

Den danska regeringen har nyligen omfördelat 25 miljoner danska kronor till en riktad satsning för att öka efterfrågan av ekologiskt framställda råvaror. Pengarna har tidigare varit avsatta inom det danska programmet för vattenvård där de varit märkta för ekologisk omställning av konventionella gårdar. På grund av ett lägre intresse än beräknat var 25 miljoner danska kronor outnyttjade. De är dessa pengar som nu skall gå till marknadsbefrämjande åtgärder, bl.a. till att öka de offentligt ägda storkökens inköp av ekologiska livsmedel. Källa: Økologisk Landsforening

2002-11-19