Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-potatisproduktionen i kris

Lönsamheten i ekologisk potatisproduktion är för dålig i Sverige idag. Flera befintliga odlare överväger att sluta eftersom man inte får ihop kalkylerna. Potatisen är dyr att ta fram och de ekonomiska riskerna står inte i proportion till de vinster odlarna kan göra. Ett tydligt tecken på att lönsamheten inte är något vidare är att den ekologiska potatisarealen minskar. 1996 odlades 1002 hektar mot idag 824 hektar. Totalt odlas det 23 600 hektar mat-potatis i Sverige. Till regeringens mål med att 20 procent av arealen skall odlas ekologiskt 2005 är det långt kvar. Idag odlas endast 3,5 procent ekologiskt och att komma upp till 4800 hektar 2005 verkar som en omöjlig uppgift med dagens marknadsutsikter och odlarintresse. – Ekonomin är för dålig kontra de risker odlingen innebär för att det skall vara intressant att ta fram KRAV-potatis. Handeln betalar idag minst en krona för lite för potatisen. För att bibehålla produktionen och locka nya odlare krävs ett pris på minst 3 till 3,50 kronor per kilo potatis, säger potatiskonsulenten Magnus Andersson på GRO-konsult i Skara. – KRAV-produktionen av potatis har många problem kvar att lösa. Idag ser vi att angreppen av potatisbladmögel ökar i odlingarna, vilket drar ned skörden och även gör att för mycket ”små” potatisar produceras till ingen nytta. Utsädet är också dyrt att ta fram och att köpa. Jag undrar om det någonsin går att få fram ett ”friskt” eko-producerat utsäde till en rimlig peng, avslutar Magnus.

2002-11-13