Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

EU öppnar för nya kontrollföretag i Tyskland

Tyskland och Österrike har fått påtryckningar från EU-kommissionen om att förändra den nationella regel som endast tillåter privata eko-kontrollorganisationer som är fysiskt etablerade i det område där kontrollerna genomförs. EU-kommissionen hävdar att de nuvarande reglerna strider mot EU: s grundtanke om fri rörlighet av tjänster och en fri konkurrens. De tyska och österrikiska myndigheterna har fått två månader på sig att agera. Källa: www.organic-research.com

2002-11-12