Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Regeländring om ekokarens skjuts upp

Tanken var att EU skulle ha fattat beslut om striktare regler för omläggning till ekologisk produktion under december månad. Nu säger EU-kommisionen att beslutet kommer i månadsskiftet januari-februari 2002. Enligt förslaget som EU-kommisionen ska ta ställning till blir det inskränkningar i möjligheten för medlemsländer att förkorta karenstiden vid omläggning till ekologisk produktion. Karenstiden är två år inom EU men Sverige har hittills utnyttjat en möjlighet om 1 års omläggningskarens. Den längre karens tiden skulle enligt många ekologer påverka utvecklingen av ekologisk produktion i Sverige negativt. Det är ännu inte klart när de nya reglerna skulle träda i kraft. Jordbruksverket arbetar dock för att de nya reglerna ska börja gälla från tidigast 2003. Det skulle göra att de lantbrukare som klarar kraven för ekologisk produktion 2002 skulle få använda de gamla regelerna. Källa: Jordbruksverket

2001-12-19