Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

EU-kommissionen ger förslag till regeländring

Fram till idag har Sverige använt sig av ett undantag i EU-kommissionens regelverk som gör det möjligt att använda sig av ett års karenstid istället för två år. Nu vill EU-kommissionen harmonisera reglerna för omställning till ekologiskt i EU. Därför lade man nyligen fram ett förslag (AGRI/01/52006_sv1) som kräver två års karens för EU:s samtliga medlemsländer. Motivet till förslaget är att undvika att något land får konkurrensfördelar till följd av kortare omställningstid än två år. Källa: Ekologiska Lantbrukarna

2001-11-28