Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Konstgödsel gynnar ekoodlingen

Arton år gamla försök i Skåne ligger bakom de nya uppgifterna om att ekologisk odling har stor nytta av det förråd av fosfor som marken fick tillgång till via konstgödsel innan omställningen. Det unika med försöken i Bjärröd i Skåne är att försöksrutorna är belägna på platser där det aldrig har tillförts någon konstgödsel. Detta gör att man kan bortse från diverse uppgödslingseffekter som skulle varit om man hade spridit konstgödsel innan omställningen. Försöken är utförda av Hushållningssällskapet i Malmöhus i nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. Källa: Land Lantbruk

2001-11-22