Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Caroline Trapp talade under nordisk ekokonferens

Just nu pågår den årligt återkommande nordiska konferensen för ekologisk produktion på SLU i Uppsala. En av talarna på konferensen var LRF: s nya ordförande, Caroline Trapp. Trapp behandlade bland annat ämnet om varför vi ska arbeta för ekologiskt lantbruk i Sverige. Grundtanken bör enligt Trapp och LRF vara att de ekologiska lantbrukarna ska ges möjlighet att tjäna pengar på sina produkter. Tanken är att de ekologiska lantbrukarnas merarbete ska belönas genom ett högre pris för produktens mervärde. Vidare tycker Trapp att det ekologiska lantbruket bör tänka på att sänka sina styckkostnader vilket skulle medföra bättre lönsamhet för hela kedjan från producent till konsument. För att lyckas med det krävs att den ekologiska produktionen når en marknadsandel på minst 10 procent. LRF vill tillsammans med landets producenter av ekologiska produkter skapa Europas mest konkurrenskraftiga ekoproduktion. Trapp tillade dock att ekologisk odling inte behöver vara den optimala produktionsformen även om det är ett mycket bra alternativ. Det viktigaste är att Sverige söker efter den produktion som både ger god lönsamhet för Sveriges bönder samtidigt som den är miljövänlig, avslutade Trapp.

2001-11-15