Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nya regler för ekologisk produktion 2022

Den 1 januari 2022 ändras en del regler för ekologisk produktion och vissa nya regler börjar också att gälla. De nya reglerna är mer detaljerade och styr mot ett system som är mer i enlighet med de ekologiska principerna än tidigare. En genomgående förändring är att möjligheterna till att få generella undantag minskar. För många ekologiska produktionsgrenar kommer innebär de nya reglerna innebära problem. Framförallt när det gäller ekologiskt frö-utsäde där osäkerheten är stor om man skall hinna söka individuella dispenser som lantbrukare. Mer om förändringarna kan man läsa om på Jordbruksverkets hemsida.

2021-12-08