Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologiskt odlad höstrapsareal ökade rejält

Den totala höstsådda arealen som odlas ekologiskt uppgår till 52 600 hektar, vilket är i nivå med förra höstens areal men 18 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Den ekologiskt odlade höstvetearealen blev 31 900 hektar, vilket också tangerar fjolårsarealen, och motsvarar en ökning med 14 procent jämfört med femårsgenomsnittet. Höstrapsarealen som odlas ekologiskt är rekordstor. Den har beräknats till 11 000 hektar, vilket är en ökning med 39 procent jämfört med förra höstens areal.

Källa: SJV

2021-12-02