Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svensk dagligvaruhandel sviker Eko – Ekologiskt inte hållbart?

Försäljningen av svenskproducerade ekologiska livsmedel såsom mjölk, ägg, kött och spannmål fortsätter att minska kraftigt i Sverige. Bara under årets nio första månader har försäljningen av svenska ekologiska produkter minskat med nästan 10 procent, enligt siffror som Ekologiska Lantbrukarna presenterat i en rapport.

Det är ett mycket allvarligt läge för svenska ekologiska producenter när försäljningen minskar med nästa 10 procent under årets nio första månader. Att också försäljningsminskningen sker på mjölk, kött, ägg och spannmål, de stora volymprodukterna gör det inte mindre allvarligt.
- Den svenska ekologiska hemmamarknaden gungar ordentligt. Dagligvaruhandeln promotar inte svenska ekologiska livsmedel som tidigare och eko-marknadsföringen minskar för fjärde året i rad. Därmed rasar försäljningen, säger Olle Ryegård, analytiker Ekoweb, som bevakat den ekologiska marknaden i 24 år.

Mer eko-EMV ger mindre marknadsföringspengar
Mest kritiskt är det för den ekologiska mejeri- och äggförsäljningen som båda minskar med 12 procent under de första nio månaderna i dagligvaruhandeln.
- Någon procents minskning vore mycket anmärkningsvärt i dessa båda stora eko-segment. Här pratar vi dock tvåsiffriga tal i minskning och det är så mycket att jag nu befarar att ekologiska producenter inom snar framtid kommer tvingas att sluta, säger Olle Ryegård.

Fortsätter den svenska ekomjölkförsäljningen att minska, vilket just nu inget annat tyder på, så kan det innebära att över en tredjedel av alla svenska ekologiska mjölkproducenter kan tvingas att sluta för att få balans på den svenska marknaden igen redan inom något år. Detta trots Arlas ekosatsningar på ost och export av mjölkpulver.
- En anledning till att försäljningen minskar är att dagligvaruhandeln idag säljer en större andel av den ekologiska mjölken under sina egna EMV-märken. EMV sänker generellt varans försäljningsvärde med 10 procent och dessa pengar tas till stor del från marknadsföringskontot men även från produktutvecklingskontot. Det innebär mindre marknadsföring för dessa konverterade eko-produkter, säger Olle Ryegård.

Idag säljs cirka 50 procent av alla ekologiska produkter som EMV-varor jämfört med knappt 30 procent för konventionella produkter. Detta medför att det paradoxalt finns mindre pengar att marknadsföra de dyrare eko-produkterna med än för de normalt lite billigare konventionella produkterna.

Förädlingsföretagen snuvade på konfekten
Mellan åren 2012 och 2017 skedde en enorm utveckling av nya innovativa ekologiska produkter med häftiga förpackningar från livsmedelsindustrins förädlingsföretag. Efter 2017 har väldigt lite utveckling av nya produkter skett. De nya produkterna är till stor del bara ”relanseringar” av produkter som konverterats av dagligvaruhandeln till sina egna varumärken.
- Dagligvarukedjorna har tydligt deklarerat att de vill fortsätta öka andelen EMV i deras uppsatta långsiktiga mål. Därför är rädslan för att förädlingsföretagens nya lyckade eko-produkter skall bli kopierade väldigt befogad. Det är ett problem som alla förädlingsföretag brottas med idag och som nu också väsentligt bromsar investeringsvilja i nya ekoprodukter och har gjort det de sista fyra fem åren. Skall förädlingsföretagen våga satsa så måste nya ekoprodukter skyddas på något sätt. Annars blir alla de nya fungerande produkterna snabbt EMV-varor istället, säger Olle Ryegård.

EMV-mejerivaror minskar ekoförsäljning
Den ekologiska mejerisektorn har blivit extra hårt åderlåtna på sina varumärken och samtliga stora dagligvarukedjor har klivit in och skapat sina egna varumärken, I love Eco, Garant eller Änglamark, i segmentet sedan 2016.
- Det är bara konstatera att intåget av EMV-varor i mejerisegmentet inte har gynnat försäljningen av svenska ekologiska mejeriprodukter vid de två största aktörerna ICA och Coop. Försäljningen minskar här tydligt både när det gäller volym och värde enligt Ekologiska Lantbrukarnas nyligen lanserade mjölkrapport, säger Olle Ryegård.

Fel signaler med höga eko-priser
Höga producentpriser hägrar vilket tystar många ekologiska lantbrukare, men verkligheten kommer se annorlunda ut när det blir normalskörd igen.
- Att det är lugnt i båten nu beror på att de ekologiska producentpriserna är på väg uppåt och man pustar ut efter en dålig skörd. Men för de svenska ekologiska djurproducenterna så väntar tyvärr mycket tuffa tider tills marknaden stabiliserats igen, dels med höga priser på insatsvaror dels för att försäljningen viker vilket gör det blir allt svårare att ta betalt för sina produkter. Det här kommer bli ett värre år än ”torkåret 2018” för många djurproducenter, avslutar Olle Ryegård.

2021-11-22