Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KO missnöjda med netto noll-reklam – nu stämmer man Arla

Att påstå att den ekologiska mjölken och dess produkter har ett ”netto noll klimatavtryck” ger konsumenterna en fel bild av produktens påverkan anser KO, Konsumentombudsmannen. KO menar att Arla inte har kunnat bevisa att påståendet stämmer och tar nu bolaget inför domstol. Arla tycker att KO har fel och att begreppet ”Netto Noll” är vedertaget i både i FN och EU och man gjort de åtgärder man skall för att kunna klimatmärka den ekologiska mjölken med ”Netto Noll”.

Det hela bottnar sig att Arla från och med 2019 började marknadsföra sina ekoprodukter med Netto noll klimatavtryck, något som uppnås bland annat genom klimatkompensation. En marknadsföring som KO anser är förvillande och missvisande för konsumenterna och därför stämmer KO Arla.
- Vi anser inte att Arla lyckas visa att produktion av mjölk inte har en påverkan på klimatet, säger Ida Nyström, processråd hos Konsumentombudsmannen.

KO menar att produktionen av mejeriprodukter är belastande för miljön och förändrar klimatet genom utsläpp av växthusgaser, såsom koldioxid, metan och lustgas.
- Vi tycker förstås att det är bra om företag kan minska sin klimatpåverkan. Men det är viktigt att konsumenterna får tydlig och korrekt information att basera sina val på. Otydliga miljöpåståenden räddar inte klimatet, säger Ida Nyström.

Arla håller inte alls med att marknadaföringen är missvisande och skriver i ett pressmeddelande att man efter anmälan från KO har förbättrat tydligheten både på förpackningarna och på sin hemsida om eko-produkterna.
- Som ett mervärde för ekokonsumenterna har Arla valt att klimatkompensera i projekt som fokuserar på att bevara och skapa naturliga kolsänkor. Det är något som också i Parisavtalet betonas som viktiga åtgärder parallellt med kraftiga utsläppsminskningar, säger Victoria Olsson hållbarhetschef på Arla i Sverige.

Samtidigt välkomnar Arla att det utvecklas praxis för kommunikation av miljöpåståenden.
- Netto noll är ett begrepp som används i klimatarbetet av både företag, organisationer som FN och EU samt av länder. Vår avsikt är ingen annan än att följa lagstiftningen och gällande praxis, säger Victoria Olsson hållbarhetschef Arla Sverige.

Det blir nu Patent- och marknadsdomstolen som får avgöra om Arla i reklamen är tillräckligt tydliga med vilka åtgärder företaget gjort, och om åtgärderna håller vad de lovar.

Källa: Arla och KO

2021-11-11