Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svenska statliga ekomål känns ouppnåeliga!

Jordbruksverkets har nyligen beviljat och delat ut 75 miljoner kronor för perioden 2021 till 2023 för att främja den ekologiska marknaden och konsumtionen av ekologiska livsmedel i Sverige. Men resultaten uteblir. Den svenska ekologiska livsmedelsförsäljningen fortsätter att minska 2021 trots insatserna. Har man satsat rätt?

Problemet med att den ekologiska marknaden backar är främst kopplade till att dagligvaruhandeln inte marknadsför svenska ekologiska livsmedel som tidigare. Marknadsföringen har generellt minskat med 40 procent på fyra år i dagligvaruhandeln. Det behövs därför inte mer kalkyler, analyser, marknadsrapporter eller ”roliga bussresor med eko-inspiration för att bilda nätverk” som en stor del av pengarna från Jordbruksverket lagts på. Pengar behövs till eko-kampanjer tillsammans med dagligvaruhandeln och förädlingsindustrin i Sverige för att sälja svenska eko-producenters produkter. Verkanseld där de flesta inköpsbesluten sker, i butikerna och dess kampanjfönster. Här syns inte ekologiska livsmedel alls just nu. Eko måste exponeras för att säljas.

Kampanjpengar grunden i sälj
När man tittar igenom de beviljade projekten så är det inga sådana projekt eller samarbete mellan förädlingsindustri och dagligvaruhandeln som är beviljade. De organisationer som sökt pengar för annonsering och kampanjer tillsammans med marknadens aktörer har fått dessa pengar strukna från sin budget. Som att plocka bort veden från elden och det gör sedan att resten av de välplanerade kampanjerna faller platt. Ambitionerna med Eko-september är bra, mycket bra, men hur tänkte Ekosekretariatet på Jordbruksverket när man strök en stor del av marknadsföringspengarna i dessa projekt för Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna och istället satsade på en bussresa med eko-inspiration?

Motorn eko-mjölk måste igång igen
Mejerisektorn har ”drabbats” av att en stor del av deras ekosegment har blivit EMV-varor de senaste åren och det har gjort att marknadsföringspengar försvunnit. Här behövs nytt kapital tills försäljningen tagit fart igen. Information om det tuffa läget för ekomjölken har Jordbruksverket själv tagit fram statistik på och de är konstigt att så lite pengar under denna period satsades på detta segment med denna kännedom. Motorn i hela eko-produktionen. Det är stora insatser som behövs nu för att vända ”eko-mjölktankern” och de statliga pengarna har funnits, problemet med överskott av ekomjölk känt, men pengarna har inte satsats här. Det hade varit spännande och se vad KRAV och Arla kunde gjort tillsammans med butiker för 10 extra miljoner kronor per år i tre år för att marknadsföra ekologiska mejerivaror.

Färre eko-kor och ej uppfyllda ekomål
Om inte försäljningen snart tar fart igen så kanske 20 000 ekologiska mjölkkor blir konventionella, över en tredjedel av alla ekologiska mjölkkor, kommande år. Så stort är överskottet av ekologisk mjölk just nu. Långt från de mål som staten vill och de uppdrag som Jordbruksverket och Ekosekretariatet fått av staten.

2021-11-20