Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Höstvete gynnas mer av hög kolhalt i jorden än vårkorn

Mer extremväder, längre odlingssäsong och mer varierat väder genom global uppvärmning. Kan detta leda till sämre framtida skördar i Sverige och kan kolhalten i jorden påverka och minska dessa risker?

I en ny studie som genomförts av forskare vid Agrifood Economics Centre och Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet har forskare undersökt om en ökad kolhalt i marken kan öka jordbrukets motståndskraft och därmed ge högre skördar av höstvete och vårkorn.

Sedan tidigare är det känt att en hög kolhalt i åkermarken leder till en bättre vattenhållande förmåga, mer växtnäring och mindre risk för markpackning och erosion. Det finns även studier kring hur tidpunkt för en extrem väderhändelse påverkar olika beroende på grödans utvecklingsstadium när den inträffar. Däremot har det varit outforskat hur dessa faktorer samverkar, och det är det som forskarna tittat på när det gäller höstvete och vårkorn.

Det den nyligen presenterade studien visade var att för höstvete var skörderesultaten positiva under alla omständigheter med en högre kolhalt i jorden, men för vårkorn bara under vissa omständigheter. Sammantaget visar dock resultaten tydliga fördelar med en högre kolhalt, för både korn- och veteskördar, och att det därmed bidrar till ett jordbruk som är mer motståndskraftigt mot klimatförändring.

I studien föreslår man också att styrmedel kan behövas för att göra investeringar i kolinlagring i åkermark mer attraktiva för enskilda jordbrukare, eftersom åtgärder för att öka kolhalten i marken är kostsamma för jordbrukare på kort sikt.

Källa: Agrifood, SLU Epok

2021-11-12