Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Prisrally på råvaror ställer till det för livsmedelsbranschen

Först kom prisökningarna på konventionell spannmål och nu två månader senare på ekologisk spannmål. Det är nu bara en tidsfråga innan livsmedelspriserna kommer att höjas rejält i butikerna.

Det tar tid för prishöjningar att slå igenom i livsmedelsbutiker och det är en naturlig eftersläpning av höjningar till förädlingsindustri och producenter, enligt livsmedelsförtagarna. Men att de kommer är ingen tvekan. Inom ett halvår kommer de ha slått igenom.
- Det vi ser nu är ett råvaruprisrally. För att priserna sedan skall slå igenom fullt ut till konsument så brukar det ta cirka 3 till 6 månader, säger Carl Eckerdahl, chefekonom Livsmedelsföretagarna.

Att priserna för ekologiskt kommer höjas i butik tror man kommer minns gynna försäljningen.
- Om livsmedelspriserna generellt kommer att öka så drabbar de det ekologiska segmentet hårdare än det konventionella. Vi ser att kunderna blir mer och mer priskänsliga. En trend som ökat under pandemin och det kommer inte gynna försäljningen av de lite dyrare ekologiska produkterna, säger Carl Eckerdahl.

Det man noterat på livsmedelsföretagarna är att ekologisk har fått mindre fokus de sista tre fyra åren från tidigare att ha varit ett stekhett segment under många år. Detta är en av orsakerna till att man idag ser att försäljningen av ekologiska livsmedel går trögt.
- Det vi har sett i vår årliga undersökning som lanserades i mars är att konsumenten idag till större del väljer bort ekologiska livsmedel till fördel för svenskt och lokalt. Om fokus flyttas från ett segment över längre tid är det naturligt att försäljningen förr eller senare minskar, säger Carl Eckerdahl.

Källa: Livsmedelsföretagen

2021-11-09