Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svenska Ekobot storsatsar och utvecklar nu sin autonoma ogräsrobot – Export till Holland hägrar

Ekobot nu allt närmare ett kommersiellt genombrott för autonoma ogräsmaskiner inriktade mot grönsaksproduktion. Företaget visar nu på fina testresultat i både Sverige och Holland. Lyckas man att utveckla maskinen vidare kan detta kanske vara nästa stora exportprodukt inom lantbruk från Västerås och Sverige.

Ekobots autonoma robotplattform har under året visats för både svenska och holländska forskare och lantbrukare under ett flertal fälttester med lök. Resultaten är lyckade och de holländska lökodlarna är redan intresserade av maskinen. Företaget har också nyligen mottagit priset som vinnare Ag Tech Challange och nu man i full gång med att plocka in nya investerare.
- Vi har är mycket nöjda med utvecklingen av maskinen och de innovativa samarbeten som vi nu satt igång med Wageningen University and Research, Telia Sverige, Axis videoteknik och Rise. Nu börjar resultaten komma och maskinen fungera som vi vill, säger Erik Jonuks, Ekobots vd.

Nära ogräsmålen redan nu
För att bli kommersiellt gångbara i både konventionell och ekologisk lökodling så behöver man kunna komma åt cirka 90 procent av ogräsen varje gång maskinen kör.
- För ett år sedan så kunde vi bekämpa 20 procent av ogräsen med maskinen, i våras 60 procent och nu 80 procent i de testodlingar vi gjort med maskinen i Sverige och Holland. Det har gått fortare än vi räknat med. Vi är nu säkra på att vi når målet med 90 procents ogräsbekämpning under nästa vår och att vi kommer att kunna öka noggrannheten ytterligare kommande år, säger Erik.

Rensningen av ogräsen görs med små hackor som med hjälp av kameror får information om vad som är ogräs och vad som är huvudgröda. När ett ogräs identifieras och positioneras så väljer maskinen också vilket verktyg som det skall tas bort med.
- Vi har flera olika verktyg som kan kombineras för att komma åt så mycket ogräs som möjligt utan att skada huvudgrödan. Ett verktyg kan agera cirka 6 till 7 gånger per sekund och den maskin vi nu arbetar med kan rensa 6 rader itaget av lök, säger Erik.

Lök svåraste grödan att hålla ogräsfri
Hackverktyget servar två halva rader med lök åtgången dvs en hel rad per hackverktyg.
- Vi har en säkerhetszon på 10 mm. Närmare så får inte hackan gå lökplantan för då är vi rädd att den skada rötter eller gör annat som hämmar plantans utveckling, säger Erik.

Bildhanteringsföretaget Axis är med och utvecklar.
- Att vår videoteknik kan bidra till smartare och mer hållbara lösningar för jordbruket är en spännande utveckling och bekräftar också en trend mot att videoteknik i större omfattning används i applikationer som inte är förknippade med mer traditionell övervakning, säger Håkan Johansson, Säljdirektör på Axis i Norra Europa.

Arbetar med öka kapacitet
En stor utmaning för Ekobot är all den mängd data som skall insamlas med hjälp av kamerateknik, samordnas, bearbetas och sedan skicka ut en exakt signal till just det verktyget som skall ta bort ogräset utan att skada huvudgrödan.
- All bearbetning av data måste ske snabbt och att lära maskinen hur den skall arbeta genom AI är mycket jobb. Det är den stora mängden data som skall behandlas är det som just nu begränsar hur fort maskinen kan köra och för tillfället rullar maskinen cirka 0,3 km/h. Något som vi vill dubbla, säger Erik.

Ett steg för att ytterligare komplettera maskinen är att lägga till en gåsfot eller harvpinnar mellan raderna och bara använda den intelligenta delen och ”hackorna ” närmare plantorna. Fördelen är då att man skulle kunna öka kapaciteten på maskinen men nackdelen är att det kräver betydligt mer energi.

2021-11-02