Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.
Smartmix – spännande verktyg för Cover Crops Green Cover Seed är företag från Kansas i USA som specialiserat sig på mellangrödor. Företag producerar, mixar och säljer idag ”cover crops” i hela USA. För att kunna hitta rätt cover crop för respektive lantbrukare har de utvecklat en smartmix tillsammans med världens främsta rådgivare inom regenerativ lantbruk. Detta för att kunna blanda den mixen av arter för de önskemål som varje enskild lantbrukare har för sin jord tex. Öka mullhalten, få bättre infiltration, samla kväve eller öka mikrolivet i jorden. Här kan man hitta mer information om ”smartmixen”www.greencoverseed.com.

2021-10-29