Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Rekord mycket pesticider i danska dricksvattentäkter 2021

Stor försämring av dricksvattentäkterna i Danmark. 15 procent av provtagna brunnar ej godkända på grunda av för höga halter av pesticider. Nu ryter Danmarks Naturfredningsforening ifrån.

I Danmark har man hittat rekordmycket pesticidrester i dricksvattentäkterna 2021. Proverna är inrapporterade i danska statliga databasen GEUS-database, Jupiter, och är tagna under årets första åtta månader. Totalt har 1355 analyser tagits och av dessa så hittade med pesticidrester i 63,1 procent och i 14,4 procent av fallen så överstegs de gränsvärden för halten pesticider för dricksvatten som är tillåtet i Danmark. Det är en rejäl ökning från 2016 då 2,9 procent översteg gränsvärden för halten pesticider för dricksvatten.

Detta har fått den Danmarks Naturfredningsforening att reagera.
- Om detta kommer att fortsätta, så står vi med problemet att det kommer vara svårt att försörja alla danskar med rent dricksvatten utan att behöva mekaniskt och kemiskt behandla dricksvattnet. Det betyder att vi då har satt en unik dansk resurs ur funktion, säger Maria Reumert Gjerding, President i Danmarks Naturfredningsforening.

Sedan 1994 har cirka 500 dricksvattentäkter i Danmark stängts på grund av att gränsvärdena för pesticider har varit för höga i dricksvattnet. För att få ned halterna i vattnet blandar man idag i Danmark på många ställen rent vatten med utdömt vatten med pesticider för att få ned halterna av pesticider under gränsnivån. För att skydda dricksvattentäkterna vill Danmarks Naturfredningsforening minska och förbjuda användningen av pesticider i områden där man tar dricksvatten.
- Det är helt upplagt för att nu förbjuda att använda gift på åkermarken på ställen där man nu tar ut dricksvatten. Det borde vara helt självklart att man inte borde få sprida gift ovanpå en så unik resurs som på vårt grundvattnen är, säger Maria Reumert Gjerding.

Källa: Pressmeddelande Danmarks Naturfredningsforening

2021-10-28