Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Hållbarhet i världsklass: Arla tar nu kraftfulla nya steg inom ekologisk mjölkproduktion

Arla inför 11 nya kriterier inom fyra fokusområden för stärka positionen för sitt ekologiska utbud för att kunna erbjuda konsumenterna produkter som ligger i den absoluta framkanten när det gäller hållbarhet. Alla Arlas 900 ekologiskt certifierade gårdar medverkar i de länder där man är verksam.

Idag är Arla världens största producent av ekologiska mejerivaror och säljer produkter i över 120 länder. Nu tar Arla nästa steg för att fortsätta utvecklingen och skapar en produktkategori som är redo för framtiden och för att möta kategoritillväxten i Europa. Fokus ligger på fyra nyckelområden: klimatpåverkan, biologisk mångfald, jordhälsa och djurvälfärd.
- Genom att bygga vidare på fördelarna med ekologisk produktion kan vi skapa nya möjligheter som kommer att gynna den här produktkategorin. Konsumenterna har efterfrågat att vi tar en ledande position och vi möter denna efterfrågan. Våra nyskapande produkter ska bli en tillväxtmotor i det ekologiska utbudet, säger Peter Giørtz-Carlsen, chef för Arla Europa.

Från och med i höst kommer alla mejerikooperativets över 900 ekologiskt certifierade gårdar runt om i Europa att arbeta utifrån de nya kriterierna. Gårdarna kommer bland annat:
- genomföra aktiviteter, mäta och rapportera utvecklingen för den biologiska mångfalden på gården, till exempel skapa blomrika pollinatörsvänliga miljöer, låta delar av marken växa naturligt samt plantera häckar och låta dem blomma
- metodiskt arbeta för att förbättra jordhälsan. Där kommer gårdarna att samla in jordprover som analyseras av ett externt laboratorium för att definiera ett referensvärde för gårdarnas markkol
- påskynda arbetet med att nå målet att minska mängden växthusgaser med 30 procent fram till 2028 istället för 2030. De ska bland annat gå över till 100 procent grön el - något som de svenska ekobönderna redan uppfyller.

I de nya kriterierna kommer också alla Arlas ekologiska gårdar runt om i Europa att ha samma höga krav på längre bete (150 dagar eller 900 timmar) som redan idag gäller i Sverige Genom de nya kriterierna, mätningarna och datainsamling inom ekologisk produktion kommer Arla att få grundligare förståelse för regenerativa jordbruksmetoder. Idag finns få vetenskapliga studier om regenerativa metoder på europeiska mjölkgårdar som kan ge bönderna vägledning.
- Som bondeägt kooperativ är vi mycket intresserade av att ta reda på hur vi kan minska den negativa och maximera den positiva påverkan från vår mjölkproduktion” avslutar Arlas styrelseledamot Janne Hansson, som även är ordförande för Arlas Organic Council.

Källa: Arla Sverige

2021-10-27