Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Digital insatslista.se – underlättar att hitta eko-godkända insatsmedel

En ny digital plattform för de insatsmedel som är tillåtna att använda i svenska ekologiska lantbruk har nu lanserats av KRAV. Plattformen innehåller nästan 800 produkter och lanserades i mitten av oktober. Den har tagits fram av KRAV i samarbete med forskningsinstitutet FiBL.

Plattformen www.insatslista.se kommer att fungera som en katalog över de tillåtetbedömda insatsmedel som finns att köpa i svensk handel, och omfattar jord, gödsel- och jordförbättringsmedel, växtskyddsmedel, fodermedel och ensileringsmedel. Alla produkter har utvärderats utifrån EU-förordningen för ekologisk produktion, relevant svensk lagstiftning och utifrån KRAV:s regler. Produkterna är därmed godkända att användas även av KRAV-certifierade lantbrukare. Insatslista.se är offentlig och det är kostnadsfritt att söka efter produkter där.
– Den här plattformen kommer att bli ett viktigt stöd för ekologiska och KRAV-certifierade lantbrukare när de letar godkända insatsmedel till sin produktion, säger Camilla Mannich Uggla på KRAV, som har varit projektledare för insatslistan.

Bakom insatslista.se står FiBL, ett forskningsinstitut som arbetar för att främja ekologiskt lantbruk. FiBL gör liknande bedömningar för det ekologiska lantbruket i många andra länder i Europa, som exempelvis Tyskland och Schweiz. När det gäller insatslista.se har FiBL samarbetat med KRAV i ett projekt som har finansierats av Jordbruksverket inom ramen för livsmedelsstrategin.

Plattformen insatslista.se ersätter den textfil med tillåtetbedömda jord, gödsel- och jordförbättringsprodukter som hittills har funnits på LRF:s hemsida. Direkt efter lanseringen har företag möjlighet att lämna sina produkter till FiBL för tillåtetbedömning. Detaljerad information om hur man går till väga, om kostnader och om de dokument som ska bifogas ansökan, finns på www.insatslista.se.

Företag som får sina tillåtetbedömda produkter överförda från det gamla systemet till den nya plattformen uppmanas att vara uppmärksamma på när giltighetstiden för produkterna börjar löpa ut, och då anmäla produkterna till FiBL för förnyad tillåtet bedömning.

Den nya plattformen riktar sig främst till ekologiska lantbrukare, kontrollorgan och tillverkare av insatsvaror. Därutöver kan myndigheter och institutioner använda insatslista.se för att komplettera sitt system för kvalitetskontroll av tillåtna produkter.

Källa: KRAV

2021-10-18