Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Skarhult Eko har fått nog:Underkänt potatisutsäde skall man som odlare få ersättning för!

Dåligt eko-utsäde av potatis ställer till det för många potatisodlare i Sverige. De flesta partierna håller bra kvalitet men det finns också partier som inte gror överhuvudtaget eller bara till viss del. Detta är ett välkänt problem där odlarna fått stå med mössan i handen då utsädesföretagen friskriver sig för alla risker för den dåliga utsädespotatisen. Nu tar Skarhult Eko AB upp kampen att bara behöva betala för ett fullgott utsäde.

Problemet med dåligt utsäde av potatis är välkänt i branschen, enligt de odlare som Ekoweb har pratat med. De mesta partierna är bra men årligen så förekommer det också partier som aldrig borde ha sålts. Att få kompensation även dessa dåliga partier som ej eller knappt grott är i stort sett omöjligt. – I Sverige har vi ett generellt problem med partier av dåligt certifierat ekopotatisutsäde. För de gårdar som drabbas av dåligt utsäde så blir det stora och kännbara ekonomiska förluster. Man borde här kunna ställa samma krav som på utsädet som man ställer på matpotatis, säger den rutinerade potatisrådgivaren Lisa Andrae, på Rådhuset Nordfalan.

Skarhults Eko AB, en av Sveriges största odlare av ekologiskt odlad potatis, köpte potatisutsäde från det nederländska bolaget Agrico Nordic till odlingssäsongen 2019. Efter att mindre än hälften av utsädet i fältet grodde, lät Skarhults Eko AB Jordbruksverket undersöka utsädet. Jordbruksverket fann då flertalet ogrodda knölar och att utsädet var av för dålig kvalitet för att kunna gro. Efter flera år av förhandlingar väljer Skarhults Eko AB nu att gå vidare med tvisten till domstol.
– Vi kan inte ha att gårdar låter sig trampas på. Någon måste höja rösten. Därför har jag bestämt att driva den här frågan. Standardavtalen med sina friskrivningar för indirekt skada ger generellt sett ett alldeles för dåligt skydd för oss potatisodlare, säger Carl Johan von Schwerin.

Skarhults Eko AB går nu vidare med tvisten, dels för att man givetvis har förlorat en massa pengar, dels för att det även är en principfråga.
- Det finns något som retar mig med stora företags arrogans, säger Carl Johan von Schwerin, som åren 2001 till 2004 stred mot att Vodafone skulle få sätta en telemast på hans mark. Fallet gick hela vägen till Högsta domstolen och avgjordes 2004 till Carl Johan von Schwerins favör. Nu är det dags igen!

2021-10-07