Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Sveriges kommuner och regioner prioriterar svensk konventionell mat framför ekologisk

Nya halvårssiffror från Ekomatcentrum visar att ekoinköpen i offentlig sektor har stagnerat de sista två åren. Kommuner och regioner köper ungefär lika mycket ekologiskt 2021 som 2019. Andelen ekologiskt har ökat i värde men inte i volym, vilket innebär att ekopriserna stigit under mätperioden. Kommunerna signalerar brist på ekologiskt kött, potatis och morötter, livsmedel som nästan alltid är av svenskt ursprung. Svenska konventionella livsmedel vinner terräng och tar marknadsandelar av det ekologiska. Enligt senaste statistiken är hela 67 procent av maten på tallriken av svenskt ursprung, 43 procent är ekologiskt och 31 procent svekologiskt, räknat i kg. Hur blev det så här?

- En förklaring är att kommuner och regioner monterar ner sina ekomål. 2017 hade 88 procent av kommunerna och regionerna mål för ekologiska inköp. 2020 hade andelen med ekomål minskat till 67 procent. Förändringen kom med senaste valet och nya politiska konstellationer som förordar svenskt framför ekologiskt, säger Mimi Dekker verksamhetsledare på Ekomatcentrum.
Vinnare i offentlig sektor är alltså svenska konventionella livsmedel som ökat både i värde och volym under tidsperioden första halvåret 2019–2021. Om svenska livsmedel är vinnare så är ekologiska och KRAV-märkta förlorarare. KRAV-märkta livsmedel har tappat i volym och stagnerat i värde sedan första halvåret 2019.

- Trenden för tillfället hos både kommuner och regioner verkar vara lokal- och närproducerad mat. Man ser inte att det går att kombinera nära med ekologiskt. Detta går dock alldeles utmärkt – i Sverige finns 4.000 KRAV-certifierade bönder och 700 förädlingsföretag som producerar KRAV och eko. Ska vi nå 2030-målen avseende ekologiskt för både konsumtion och produktion måste vi gemensamt göra allt för att kombinera det svenska med det ekologiska och KRAV-märkta, säger Staffan Carlberg, marknads- och regelutvecklare på KRAV.

Om man delar upp offentlig sektor i kommuner och regioner så kan ett klart mönster skönjas i regionerna. De minskar sina inköp av ekologiskt, såväl i volym som värde. Regionerna gynnar i stället svenska konventionella livsmedel som ökat i värde med 2,4 procentenheter under perioden. De ekologiska inköpen har minskat med nästan 5 procentenheter under samma period. Medan regionerna satsar på svenskt kämpar kommunerna med att få tag på svenskt ekologiskt kött, potatis och morötter. Brist på ekolivsmedel gör att kommunerna har svårt att nå ekomålen. Enligt Ekologiska lantbrukarna råder ingen brist på ekologiskt nötkött från Sverige, tvärtom, 75 % av det ekologiska nötköttet säljs som konventionellt.
- Det är en förlust för både lantbruket och offentlig sektor, när det egentligen finns gott om KRAV-märkt nötkött på gårdsnivå, säger ofia Emilsson på Ekologiska Lantbrukarna.

Att köpa och servera klimatsmart mat är viktigt för de flesta kommuner och regioner. Ambitionerna i verksamheterna är därför att öka andelen växtbaserat protein. Statistiken visar att inköpen av baljväxter från ekologisk produktion har ökat med 5 procentenheter under perioden. Produktgruppen baljväxter är till största delen ekologisk, nästan 80 procent, och 30 procent är dessutom av svenskt ursprung. MEN det är en försvinnande liten andel av de totala inköpen i offentlig sektor som utgörs av baljväxter, endast 2 promille räknat i kr. Räknar man däremot i kg så utgör baljväxter 4,3 procent. Protein från kött och chark utgör 8,5 procent av totala inköpen räknat i kg. Vilket i sin tur visar att baljväxter skulle kunna vara ett mycket billigt proteinkomplement till animaliskt protein som utgör nästan 20 procent av de totala livsmedelsinköpen i offentlig sektor. Källa: Ekomatcentrum

2021-09-30