Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Hallå där, Ingrid Rydberg, Chef för LRF:s Brysselkontor

I slutet av mars 2021 presenterades den nya handlingsplanen för utvecklingen ekologiskt lantbruk i EU. I EU-kommissionens strategi för en uthålligare livsmedelskedja Farm to Fork som presenterades i maj 2020 har EU-kommissionen bland annat satt som mål att 25 procent av jordbruksarealen ska brukas ekologiskt år 2030. Syftet med handlingsplanen är att beskriva detta mål ska bli verklighet. Ekoweb har med anledning av detta ställt ett antal frågor till EU-experten, Ingrid Rydberg, som är Chef för LRF:s brysselkontor, som dagligen arbetar med jordbruksfrågor.

Vad händer på EU-nivå inom jordbrukspolitiken med ekologiskt och hur pratas det i korridorerna?

- Den nya EU-kommissionen som tillsattes 2019 är mycket positiv till ekologisk produktion. Ekologiskt lantbruk och dess produktion är idag en stor fråga som EU- kommissionen anser är viktig pusselbit för att nå målen i EU:s gröna giv om ett klimatneutralt Europa 2050. Det märks inte minst i de strategier som presenterats av EU-kommissionen där ekologisk produktion lyfts fram med specifika mål. Dessutom verkar efterfrågan på ekologiskt öka i flera medlemsstater. vid möten och hur prioriterad frågan är både med den tid man använder att diskutera frågan på och de resurser som man vill lägga att nå målen framöver.

Vilka frågor driver ni på ekologiskt?

- Vi tycker att det är viktigt att man ser att konsumtionen och produktionen går hand i hand om det skall vara hållbart i längden. Här finns det mycket att arbeta med och för oss är det den stora frågan. Vi menar att finns den ekologiska marknaden med rätt förutsägningar för lantbrukaren så kommer också omställningen. Att bara ha ett arealmål är inget vi förordar.

Vad kommer hända framöver med ekologiskt?

- I EU generellt så växer den ekologiska marknaden och det är ett enormt fokus på miljön. Attityden till ekomarknaden och dess utveckling är betydligt positivare än vad jag upplever i Sverige. Man har särskilt från EU-kommissionens sida men även från flera Europaparlamentariker kopplat klimatfrågor mer till ekologiskt och att ekologisk produktion skulle kunna vara en lösning på att skapa en bättre framtid. EU-kommissionen och flera medlemsstater ser helt klart att jEU:s gemensamma ordbrukspolitik, CAP kan vara ett viktigt verktyg för att gynna ekologisk produktion framöver.

Är det några andra stora frågor på gång?

- Förutom ekologisk produktion så är det stort fokus på ”Jord till bord strategin”, EU:s strategi för biologisk mångfald samt många delar kopplade till EU:s gröna giv. En fråga som precis som eko seglat upp i betydelse denna period är ett ökat djurskydd. Aldrig tidigare har den frågan varit så högt på agendan som nu, både från EU-kommissionen och i Europaparlamentet. Flera medlemsstater driver också frågan såsom Holland, Tyskland, Frankrike och Danmark .

2021-09-20