Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Arla eko-investerar 300 miljoner i Götene-anläggningen

Arla gör en storsatsning på förädling av ekologisk mjölk i anläggningen i Götene i Västergötland. Totalt investerar man 300 miljoner kronor för att fördubbla kapaciteten av hantering av ekologisk mjölk och för att kunna utveckla det ekologiska sortimentet.

Investeringen är den största som gjorts på ett Arlamejeri sedan Götenes ostlager Alexander byggdes för 20 år sedan.
– Investeringen bidrar till att vi kan jobba smartare, mer effektivt och i större volymer. Den medvetne konsumenten kommer börja köpa allt mer ekologiska produkter, då vill vi kunna möta den efterfrågan, säger Marika Lifbom, mejerichef Arla Götene.

Investeringen innebär bland annat att mejeriet kommer byggas ut för att göra plats för fler mjölktankar för att kunna ta tillvara på större volymer av den ekologiska mjölken. Mejeriets kapacitet för att hantera ekomjölk kommer att dubbleras och gå från att kunna ta tillvara på en dags mjölkproduktion, till att kunna hantera två dagars mjölkproduktion.

Den nya utrustningen kommer genom modernare system att bidra till bättre spårbarhet och större produktionssäkerhet. Annan utrustning på mejeriet kommer också att uppgraderas för att allting ska fungera bättre.
- Investeringen bidrar till att vi kan jobba smartare, mer effektivt och i större volymer. Den medvetne konsumenten kommer börja köpa allt mer ekologiska produkter, då vill vi kunna möta den efterfrågan, säger Marika Lifbom.

Projekteringsarbetet har pågått under flera år och under tiden har ett detaljarbete och en gedigen förstudie uträttats. Produktionsstart sker under våren 2023.

Källa: Arla

2021-09-10