Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Minskad slakt av nöt med ökad för gris

Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur minskade med 2 procent under 2020 jämfört med 2019. Även slakten av ekologiska får och lamm minskade 2020. Jämfört med 2019 minskade slakten med närmare 7 procent. Under 2020 ökade däremot slakten av ekologiskt hållna grisar och slaktkycklingar. Både den ekologiska grisproduktionen och slaktkycklingproduktionen är dock liten i förhållande till den totala produktionen.

Invägningen av ekologiska ägg har varit i stort sett den samma sen 2017. År 2020 kom knappt 16 procent av den totala invägningen av ägg från ekologiskt hållna värphöns.

Källa: SJV

2021-09-21