Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Coop fortsätter att minska eko-försäljningen första halvåret 2021

Coop har minskat försäljningen av ekologiska livsmedel i fyra år i rad. Försäljningen minskar både i eko-andel och i värde. Den negativa trend som Ekoweb spådde skulle fortsätta 2021 i sin senaste marknadsrapport om försäljning av ekologiska livsmedel som släpptes i januari 2021, bekräftas nu av Coop i en intervju med SVT nyheter.

Coop minskar både eko-andelen och den totala ekoförsäljningen i värde för fjärde året i rad. Försäljningsvolymen av ekologiska volymer ökar dock.
- Den ekologiska försäljningen har ökat i volym men andelen i den totala försäljningen har minskat, Charlotta Sczcepanowski är kvalitets- och hållbarhetschef på Coop i en intervju med SVT nyheter.

En anledning till försäljningsminskningen är ett minskat fokus på ekologiskt från Coop, färre ekokampanjer och därmed också mindre exponering i butik. Man marknadsför och exponerar helt enkelt eko mindre än tidigare till förmån för andra produkt segment.
– Vi ser att våra kunder är mer intresserade av hållbarhetsfrågor. Många anser att klimathotet överväger och väljer hellre närodlat och vegetariskt i stället för ekologiskt kött, säger Charlotta Sczcepanowski.

Andra anledningar är att försäljningen flyttat från varor med högt pris såsom kött till mindre dyra varar såsom grönsaker. Den generella vego-trenden i butikerna som gör sig gällande och påverkar försäljningen i butik. Ytterligare en förklaring till den minskade försäljningen är att dagligvarukedjorna ständigt ökar andelen EMV på ekologiskt. Generellt sänker det priset på eko-varan med 10 procent i butik vilket gör att för varje vara som byts ut till EMV så sjunker omsättningen och därmed även försäljningsvärdet. Detta är enligt Ekowebs bedömning tillsammans med den minskade marknadsföringen och exponeringen förklaringen till att försäljningen stannat av och minskat sista året.

2021-09-07