Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekopriset stiger i EU - drar nytta av höga konventionella spannmålspriser

Under normal ekoskörd 2021, ekologisk spannmål som säljs som konventionell, mindre lager och osäker kvalitet på grund dåligt väder. Detta driver nu upp ekologiska spannmålspriserna i EU, USA och även i Sverige.

Den rekordstora skörden av ekologisk spannmål 2020 i Europa medförde att eko-marknaden prispressades rejält ifjol. Efter skörden 2020 gick många säljare in med fyllda lager av ekologisk spannmål som man behövde exportera. När skörden dessutom blev mycket bra i Holland, Tyskland, England och Danmark så täckte dessa stora importländer ett större behov med egen inhemsk ekospannmål än normalt. Mycket av den stora skörden av höstvete ifjol klarade inte kvalitetskraven för kvarnindustrin och fick istället säljas som foderspannmål.

Stor volym och dålig kvalitet på höstvetet 2021
I Sverige hade eko-branschen samma problem. Stor volym och dålig kvalitet på höstvetet, som är den helt klart viktigaste exportgrödan. Enligt Lantmännen så klarade bara drygt 30 procent av det svenska eko-höstvete som skördades 2020 de krav som ställs för kvarnvete. Det innebar att man fick arbeta på den betydligt tuffare lågprismarknaden för foderspannmål och däremed konkurrera med östländernas som också fick rekordskörd, istället för den till kvarnindustrin. Detta ledde till ett fritt fall av foderspannmål ner till konventionell nivå.

De stora tillgängliga fodervolymerna nationellt och internationellt har sedan fortsatt att pressa ekopriserna på foderspannmål under första fyra fem månaderna av 2021, medans kvarnvetet kunde säljas med en bättre merbetalning. Det har även funnits mycket god tillgång på bra grynhavre, då alla länder runt Östersjön lyckades med att nå en bra kvalitet ifjol, vilket är mycket ovanligt. Detta har också medfört att grynhavrepriserna pressats ned.

Den tidigare prognos som funnits om en ny rekordskörd i EU och den goda tillgången på marknaden har hållit tillbaka inköparna av ekologisk spannmål det senaste halvåret. Men nu ser det lite annorlunda ut i EU. Vädret har ställt till det och skördarna blir lägre och kvaliteterna betydligt sämre än förväntat. Baltikum, Finland, Tyskland och Danmark rapporterar om låga rymdvikter och små kärnor för både grynhavre och höstvete. Detta har startat en aktivitet vid kvarnarna på att köpa in grynhavre och även från våra vänner i väst. Enligt Lantmännens prognos som kom i juli 2021 för Sverige så är skörden knappt normal för höstgrödorna men betydligt under normalt för vårgrödorna.

Tömda eko-lager?
Ekologiskt drar nu nytta av den höga prisnivån på konventionell spannmål. Det pressas uppåt och så försvinner också en del ut volymer ifrån ekomarknaden. När priserna nu närmar sig det konventionella så har många ekologisk certifierade partier istället sålts som konventionella. Detta har skett och sker nu både i Västeuropa men framför allt i Östeuropa. Detta minskar tillgången på ekologisk foderspannmål i Europa och fjolårets lager i EU bedöms nu som tömda för gammal skörd, enligt DLG.

Även i Sverige rapporteras det om att ekologiska foderpartier har sålts som konventionella. För ny skörd har ett par stora aktörer eko-producenter i öst tecknat sig att sälja en del av sin eko-spannmålskörd 2021 som konventionell eftersom priserna legat på samma nivåer. Här finns det en liten varning, marknaden är liten och priskänslig. Om det skulle försvinna lite större volymer så skulle ekomarknaden snabbt gå från överskott till underskott i Sverige, liksom att det fort skulle rinna över om man tog in ett par båtar med ekologiskt foderspannmål till Sverige från öst.

Begränsad tillgång på svensk grynhavre 2021
Ekoweb gör bedömningen att i Sverige blir tillgången på ekologiskt maltkorn, grynhavre, åkerböna/ärtor och även kvarnvete blir betydligt mindre i år jämfört med 2020. Detta på grund av att det utvintrat stora arealer med höstvete i Värmland, en blöt och sen vår med översvämningar på många håll, kombinerat med två heta perioder på sommaren då många grödor brådmognade. I Mälardalen, Västmanland, Sörmland, Uppland och Värmland är skörden av vårgrödor betydlig sämre än normalt, men höstveteskörden är normal. Dessa områden är stora och viktiga för eko-spannmålsproduktionen.

De blöta perioderna och översvämningarna har medfört att det kväve som lagts ut försvunnit till en viss del. Många lantbrukare har heller inte kunna komma ut i fält och sprida den mängd kväve som man önskat på grund av den blöta våren. Detta har medfört att de rekordskördar som man förväntats i höstgrödorna har reducerats och även att kärnorna och frö blivit mindre, samt även proteinhalterna. Att detta nu har hänt har bekräftats av de lantbrukare Ekoweb pratat med efter skörd och även spannmålshandlare.

Den nya storaffär som Reppe gjort på ekologisk gluten har öka efterfrågan med 18 000 ton på ekologiskt vete I Sverige detta år. Det borde leda till en betydligt bättre balans än tidigare. Importeras det inget till Reppe i Lidköping så borde det vara en utmaning för Lantmännen att fylla denna order med svenskt ekohöstvete.

2021-09-17