Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Axfood fortsätter att tappa eko-försäljning 2021

Försäljningen av ekologiska livsmedel fortsätter att minska vid detaljhandelskedjan Axfood. Det gör även andelen av hållbarhetsmärkta varor under första halvåret 2021. Butiksförsäljningen ökar dock med cirka 1 procent liksom e-handelsförsäljningen av livsmedel med drygt 30 procent.

Försäljningen av ekologiska livsmedel samt ekoandelarna fortsätter att minska för detaljhandels branschen i sin helhet. Detta redovisar Axfood i sina senaste delårsrapporter Q1 och Q2 2021.

Under andra kvartalet, Q2, uppgick försäljningsandelen hållbarhetsmärkta varor vid Axfood till 28,5 procent (29,2), en minskning jämfört med föregående år främst hänförlig till en förändrad försäljningsmix. Andelen ekologiska varor uppgick till 5,9 procent (6,3) och andelen KRAV-märkt kött var 2,8 procent (3,2).

Försäljningen genom e-handel ökade andra kvartalet med 36 procent för Axfood.

Källa: Axfood

2021-09-15