Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekowebs Marknadsrapport 2021 – Pressmeddelande

Coronapandemin ”boostar” den ekologiska livsmedels- försäljningen i världen, men inte i Sverige. För första gången på de 12 år som Ekoweb bevakat den ekologiska livsmedels- marknaden, så minskar försäljningen med 2 procent.

Ekoweb släpper nu för 12:e året i rad sin marknadsrapport om den ekologiska försäljningen i Sverige. Ekoweb är en privat och politiskt obunden marknadsbevakare, specialiserad på ekologiska livsmedel. Den svenska ekologiska livsmedelsmarknaden tappar marknadsandelar – en minskning med 0,3 procentenheter från 9 procent 2019 till 8,7 procent 2020.

- Försäljningen av ekologiska livsmedel minskar nu för första gången på 12 år. Nu tappar samtliga stora aktörer i dagligvaruhandeln ekoandelar för tredje året i rad. Mot strömmen går däremot Systembolaget, Lidl och e-handeln som ökar sin försäljning. Trots detta tappar den svenska ekologiska livsmedelsmarknaden ekoandelar totalt sett, säger Olle Ryegård, chefsanalytiker, Ekoweb.

Stark tillväxt av livsmedelsförsäljningen i dagligvaruhandeln under 2020, men försäljningsökningen har inte dragit med sig den ekologiska livsmedelsförsäljningen.
- Den ekologiska livsmedelsmarknaden i Sverige minskade under 2020 med 0,5 miljarder kronor till 27,7 miljarder kronor, en minskning med 2 procent. Detta trots att dagligvaruhandeln gått urstakt under 2020 och ökat sin generella livsmedelsförsäljning med drygt 6 procent. Det medför att ekoandelen sjönk från 9,0 procent till 8,7 procent 2020, säger Olle Ryegård, chefsanalytiker, Ekoweb.

En anledning till att försäljningen av ekologiska livsmedel minskar är att dagligvaruhandeln kraftigt minskat sin marknadsföring inom detta segment de senaste fyra åren.
- Enligt analysföretaget Matpriskollen så har ICA minskat sina ekologiska kampanjer med 50 procent och generellt har dagligvaruhandeln minskat sina kampanjer med 33 procent sedan 2016. Det påverkar naturligtvis försäljningen av premiumvaror såsom de lite dyrare ekologiska varorna som behöver mer marknadsföring för att kunder skall göra dessa val i butik, säger Olle Ryegård, chefsanalytiker, Ekoweb

En annan anledning är att Foodservice och framförallt hotell, restaurang, caféer mm kraftigt drabbats kraftigt av nedstängningar och begränsningar i sin verksamhet på grund av Corona pandemin. - Min bedömning är att den ekologiska försäljningen minskat med 0,9 miljarder kronor 2020 i Foodservice, säger Olle Ryegård, chefsanalytiker, Ekoweb.

Men inom e-handeln ökar försäljningen av ekologiska livsmedel.
- Generellt är ekoandelen 2–3 gånger högre inom e-handeln än i butik och eko- andelen har bibehållits trots att stora nya kundgrupper har anslutit under året. Förklaringen till detta enligt e-handelsaktörer i branschen är att det är lätt att handla och hitta ekologiska produkter på nätet. Dessutom får alla produkter samma chans att synas. Något branschen kallar för demokratisk varuplacering. I butiker avgör hyllplacering och exponering försäljningen och den parametern har man inte i e-handeln, säger Olle Ryegård, chefsanalytiker, Ekoweb.

Sverige utmärker sig tydligt i jämförelse med andra länder då vi här ser en minskning i försäljningen av ekologiska livsmedel under Coronapandemin. I övriga världen ser vi istället att ekoförsäljningen ökar stort.
-Tittar man i övriga världen så ökar den ekologiska försäljningen i många länder med 10–20 procent, ibland ännu mer, drivet av Coronapandemin. Här kopplas ekologiskt starkt till hälsa och vetskapen att man kan stärka sitt immunförsvar genom att äta ekologiska livsmedel, säger Olle Ryegård, chefsanalytiker, Ekoweb.

För att ta del av den fullständiga marknadsrapporten, frågor och intervjuer kontakta Olle Ryegård 0707-991868. Från 28/1 kl. 13.00 kommer marknadsrapporten att finnas tillgänglig för nedladdning på Ekowebs hemsida, www.ekoweb.nu

Läs rapporten här!

2021-01-28 06:00:00