Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danmark världsledande på ekomarknaden

EU har nyligen gått ut med planerna att 25 % av unionens åkermark ska odlas ekologiskt under 2030. För att detta ska vara möjligt krävs att marknaden följer med och att efterfrågan på ekologiska produkter ökar. Som Ekoweb rapporterat i årets marknadsrapport har utvecklingen på den svenska marknaden dock avtagit. Samtidigt fortsätter det danska ekosegmentet att växa. Hur har detta lyckats och vad krävs för att den svenska marknaden ska se samma utveckling? Denna fråga besvarades av Paul Holmbeck, tidigare ordförande på Økologisk Landsförening i Danmark.

Danmarks marknadsandel för ekologiskt ligger nu över 12 %, vilket placerar dom högst i världen. Sverige tar istället en tredje placeringen, på 9 %. Paul Holmbeck pratade om utvecklingen på den Ekologiska Framtidsdagen, ett digitalt event som arrangerads i september. Han menar att den fortsatta utvecklingen i landet till stor del beror på långsiktiga politiska satsningar i Danmark. Här existerar en stark enighet bland landets politiska partier om ekologiska mervärden. Man ser även att produktionsformen kan bidra till ökad lönsamhet.

Branschföreningen Økologisk Landsforening har enligt Paul varit centrala i utvecklingen. Stort fokus har lags på dagligvaruhandeln, att kommunicera det ekologiska varumärkets mervärden till konsumenten. Den ökade exponeringen i butik har enligt Paul bidragit till att marknaden fortsätter växa, då den danska konsumenten handlar både ekologiska basvaror sam varor med större priskänslighet. Man har även arbetat med kampanjer, samarbeten och produktutveckling.

Paul listar även lärdomar andra marknader kan ta del av från det danska systemet:

- Stärka de ideella organisationer som är aktiva inom den ekologiska sektorn

- Skapa nära samarbeten med butiker och dagligvaruhandeln

- Se till att alla politiska partier är ekologiskt engagerade

- Marknadsföra hållbarhets- och lönsamhetsaspekterna med ekologisk produktion

Källa: Organic Sweden och Paul Holmbeck

2020-12-07