Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

För lite proteingröda, för mycket dålig foderspannmål i Danmark!

På tre år har arealen av ekologisk spannmål ökat från 225 000 hektar till drygt 325 000 hektar i Danmark. En ökning med hela 100 000 hektar. Det har lett till ett överskott av ekologiskt fodervete, foderkorn och foderhavre med drygt 12 000 hektar, enligt danska beräkningar. Men det saknas drygt 50 000 hektar proteingröda i Danmark, som istället importeras.

Den stora skillnaden nu mot tidigare omläggningsboomar är att det är stora växtodlingsgårdar som lagt om sin produktion till ekologisk i Danmark. Tidigare så var det djurgårdar som drev ekoomläggningen och de behövde väldigt ofta köpa in mer foder än de kunde producera. Omläggningen till ekologisk djurproduktion inom de stora grenarna gris, kyckling men framförallt ägg och mjölk har sedan ett par år totalt avstannat. Exakt samma mönster har vi sett i Sverige.

ÖKAD MELLANGÅRDSHANDEL

Att den ekologiska fodermarknaden nu har slutat växa syns tydligt i Danmark. Ekodjurproduktion ökar inte längre och i vissa produktionsgrenar såsom gris minskar man idag produktionen. Många år med höga priser på ekospannmål har också medfört att många ekologiska djurproducenter handlar direkt med ekologiska spannmålsproducenter för att säkra sin tillgång men även dela på mellanskillnaden i en mer pressad marknad. Främst gäller detta åkerböna med även större volymer med karensspannmål och foderspannmål som till stor del de sista åren har sålts genom mellangårdshandel.

SMÅ FODERÖVERSKOTT PÅVERKAR PRISET MYCKET

Det danska ekologiska lantbruket har behov av mer ”eko-gröda” än den danska ekologiska arealen. Problemet är obalansen och att det odlas för lite proteingrödor, raps, grynhavre och vete med riktigt bra kvalitet. Enligt danska undersökningar så skulle man ganska snabbt komma i balans med marknaden om man lyckas producera rätt grödor. Skulle man kunna styra om produktionen i Danmark och minska den ekologiska foderspannmålsproduktionen med cirka 12 000 hektar så skulle man inte ha något överskott längre. Detta överskott som idag pressat ned priserna till konventionell nivå. Att kunna exportera iväg större volymer idag är inget som man räknar med att kunna göra eftersom många andra länder i närområdet har rena växtodlingsgårdar och har liten inhemsk marknad för foder.

FORTSATT STORT FODERBEHOV Det totala ekologiska foderbehovet i Danmark är idag cirka 300 000 ton per år. Fördelat på 120 000 ton protein och 180 000 ton stärkelse. 2020 importerades det cirka 70 000 ton ekologisk sojakaka till Danmark. Enligt danska beräkningar så saknas det över 50 000 hektar proteingröda i Danmark.

KÄLLA: LANDBRUGSAVISEN.DK

OLLE RYEGÅRD

2020-12-04