Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Med gräs under klövarna - KRAV-grisar på Tjulsta Gård

Gräs under klövarna och jord på trynet. Något som tydligt syns när familjen Karlssons slaktsvin bökar runt i hagarna på Tjulsta gård utanför Enköping. På gården har KRAVgrisproduktion bedrivits sedan 1999, idag med en total produktion på 1600 slaktsvin per år. Gården är också medlem i föreningen Jord på Trynet, där merparten av Sveriges KRAV-grisproducenter tillsammans arbetar för att stärka sin produkt på marknaden.

– Att både lägga om till KRAV-produktion och gå med i Jord på Trynet har väsentligt förbättrat vår lönsamhet, säger Oskar Karlsson, ägare till Tjulsta Gård.

På en halvö strax söder om Enköping ligger Tjulsta Gård, ett område dominerat av mestadels jordbruksmark. Gårdens produktion görs tydlig redan vid infart, hagarna som huserar slaktsvinen under sommarmånaderna breder ut sig och syns från vägen bredvid gårdscentrum. Här har grisarna bökat i över 20 år, sedan familjen valde att lägga om till KRAV-produktion.


JORD PÅ TRYNET

Idag produceras strax över 30 000 KRAVgrisar per år, motsvarande endast 1 procent av total grisproduktion i Sverige. KRAV-uppfödarna är utspridda över hela landet, men har sedan 10 år tillbaka börjat anordna erfarenhetsträffar med varandra. Tillsammans har flera av producenterna startat föreningen Jord på Trynet, där Tjulsta Gård är medlem.

- Att lägga om till KRAV krävde att testa sig fram och hitta nya lösningar. Vi har fört mycket diskussioner om vad som fungerar och lär av varandra. Men utmaningen är spännande, att få ekologiska metoder att fungera i en verksamhet som tidigare varit konventionell, säger Oskar.

Genom Jord på Trynet har producenterna kunnat förhandla fram bättre priser genom att erbjuda en större volym, något som enligt Oskar förbättrat lönsamheten. På gårdsnivå har mellangårdsavtal via föreningen gjort att driften också blivit mer rationell på Tjulsta.

- Vår produktion var tidigare helintegrerad, men nu köper vi istället in smågrisar från Forsa Gård i Dalarna. Vi kan nu lägga mer fokus på att optimera slaktsvinsproduktionen med minskad arbetsbörda, menar Oskar.

ÖVER GENERATIONSGRÄNSERNA

Tjulsta gård har varit i familjens ägo sen 1944, vilket gör Oskar till tredje generationen som bedriver jordbruk på gården. Före Oskar var det pappa Anders som valde att specialisera sig på grisproduktion.

- Vi valde tidigt att specialisera oss för att få kassaflöde i verksamheten. Att fokusera på enbart grisproduktion passade oss både ur en logisk och ekonomisk synpunkt, säger Anders Karlsson.

Generationsskifte gjordes 2015, men Anders är fortfarande aktiv på gården och är enligt Oskar en vital tillgång för att få allt att klaffa.

- Den relationen är viktig för att få verksamheten att funka. Det är min pappa, kollega och bästa vän, poängterar Oskar.


LÄGGA NER ELLER LÄGGA OM

När Sverige valde att gå med i EU år 1995 ändrades förutsättningarna för svensk grisproduktion, sämre marginaler på konventionellt griskött fick Anders att tänka om. Prisbilden för KRAV-gris såg betydligt mer gynnsam ut.

- Vi hamnade lite i ett vägskäl i slutet av 90-talet. Det var antingen att lägga ner helt eller ställa om till KRAV-produktion, säger Oskar.

- Hur vi än räknade visade kalkylen på att en omläggning var mest lönsam. Vi hade redan ekonomibyggnaderna och omställningen i växtodlingen var inte så krävande. Valet har vi inte ångrat för en sekund, det bidrog snabbt till en bättre lönsamhet, säger Anders.

VÄXTODLINGEN CENTRAL

Växtodlingen spelar en stor del i Tjulstas produktion. Via ett nytt arrende brukas idag 780 hektar åker ekologiskt, där runt 600 ton av skörden går till foderproduktionen som är helt gårdsbaserad. Resterande 3000 ton säljs på marknaden. Växtföljden är minst 7-årig, där fokusen ligger på odling av åkerböna, som är värdefullt både ur foder – och försäljningsperspektiv.

- Vi odlar så mycket åkerböna vi kan, runt 100 hektar per år. Marknaden för ekologiska spannmålsgrödor har blivit märkbart svårare, speciellt då vi inte har lagringsutrymme till allt och måste sälja i skörd, säger Oskar.

Man har därför lagt större fokus på rapsodling. Var har varit lite våghalsiga med rapsen på senare år. Ibland har etableringen varit svår, men när det väl lyckas lönar det sig, menar Oskar.


DIVERSIFIERAD DRIFT

Efter generationsskiftet valde Oskar också att bygga för nötdjur. Ett stall för 55 dikor med kalvar av rasen Angus är nu i drift, och bidrar enligt Oskar stort till verksamhetens helhet.

– Att bygga för nötdjur har fungerat väldigt bra. Vi får en bättre variation i växtodlingen med införandet av vall, samt ytterligare en inkomstkälla. menar Oskar.

Framtidsplanerna innefattar byggnation av en mer rationell torkanläggning med större lagringsutrymme, samt både förbättring och expansion av grisproduktionen. Både Oskar och Anders är nöjda över generationsskiftet och valet att lägga om produktionen.

Vi har varit KRAV-producenter ett bra tag nu. Det tog några år att verkligen sätta sig in i, men nu känns det som vi verkligen fått kläm på det, avslutar Anders Karlsson.

Oscar Friberg

2020-12-09