Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

En bördig jord kräver ett rikt mikroliv

Att organiskt material bidrar till att förse markern med kol är en vetskap som är känd för många. Men enligt Michael Tersbøl på ØkologiRådgivning Danmark är organiskt material i marken bara en sida av myntet: man behöver även ha en hög kvantitet med mikroorganismer och svampar i marken för att bryta ner det organiska materialet och bilda kol. Därför värnar han om ett rikt mikroliv, för att bidra till jordens bördighet och till följd få en bättre avkastning på skörden.

– Med den nya kunskapen är det ännu viktigare att vi arbetar med jorden på ett sätt som stimulerar livet i jorden, säger Michael Tersbøl.

Frågan om hur man lättast värnar om uppbyggnaden av kol togs upp på en temadag för ekologiskt jordbruk i Danmark. Michael Tersbøl menade då att uppbyggnaden styrs av tre aspekter:

– De tre viktigaste insatserna för ökad jordfruktbarhet är tillförsel av organiskt material, ytlig och reducerad jordbearbetning samt minimal packning av marken. Det korta svaret för hur man bygger kol är att marken vårdas lugnt och tillförs näring, säger Michael Tersbøl.

Gällande en ytlig och reducerad jordbearbetning menar Michael på att det är onaturligt att vända jorden ner till 20–25 centimeter. Nyttorna av att undvika detta är flera. Det bidrar till bildandet av kol i den övre matjorden, då en obearbetad jord gynnar ett aktivt mikroliv. Jorden blir också mer robust, med bättre vattenhanteringen samt en bättre tillförlitlighet vid extremväder.

– Under extrema väderår, som vi upplevt mycket på senaste, är det bördiga jordar med högt kolinnehåll som bäst tål extremväder, säger Michael Tersbøl.

Även användandet av en varierad växtföljd poängteras, för att säkerställa en tillförsel av både kol och kväve till jorden.

– Vi måste alltid försöka odla spannmålsgrödor och mellangrödor med ett stort varierat rotsystem, tillsmans med baljväxter, så att både kol och kväve tillsätts, säger Michael Tersbøl.

En balans mellan kol och kväve är därav viktig. För mycket av den ena faktorn bidrar till det organiska materialet inte bryts ner optimalt.

– Mikrolivet vill ha kol; men det vill också ha kväve. Därför måste vi säkerställa en C/N-balans (kol/kväve-balans) mellan 25 och 40. Om C/N-balansen är högre finns det inte tillräckligt med kväve för att mikrolivet ska bryta ner det organiska materialet, avslutar Michael Tersbøl.

KÄLLA: FAGMEDIET ØKOLOGISK

Oscar Friberg

2020-12-03