Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Åkerböna: Skörderesultat från sortprovning 2020

Årets sortprovning av åkerböna har legat på 4 olika platser. Resultaten från försöken på Gotland, Knislinge i Skåne och Skänninge i Östergötland presenteras i tabellen nedan. Försöket i Västsverige har utgått. De flesta sorter i prövning har varit brokblommiga. Det har ingått tre vitblommiga sorter Taifun, Gloria och Sunrise.

De sorter som gav högst avkastning i samtliga tre försök var sorterna Birgit, Stella, Tiffany och Taifun. Den vitblommiga och tidiga sorten Gloria låg högst i proteinhalt på samtliga försöksplatser, med ett medelvärde på 34,1 %. Sorten Sunrise som är en sent mognande sort har haft en lägre avkastning på samtliga försöksplatser.

I Skänninge drabbades försöket av en kraftig torkperiod. Det bidrog till att baljsättningen avstannade. De tidigaste sorterna hävdade sig bäst under torkan. Stella och Birgit avkastade bäst. Längst stjälklängd har sorten Birgit och Stella. Den gamla svenskförädlade sorten Aurora har hävdat sig väl på samtliga försöksplatser och har haft hög proteinhalt. Aurora och Gloria är småfröiga sorter. Även sorten Fernando har genomgående bra resultat.

Källa: Jordbruksverket

2020-11-25