Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

EKO-september 2020: En till förhållandena lyckad kampanj

Den andra upplagan av kampanjen EKO-september har genomförts. Denna har bedrivits digitalt, men också på gårdsnivå och i butik. Bakom idén står branschorganisationerna KRAV, Ekologiska Lantbrukarna, Organic Sweden och Sveriges Konsumenter. Trots en rådande pandemi är arrangörerna nöjda med årets kampanj.

- Lokalt och regionalt har det fungerat väldigt bra i år, med stort intresse. Vi har fått med både fler gårdar och fler butiker än förra året. Sen tror jag också många har stora förväntningar för denna sorts kampanj. Vad som är viktigt att tänka på är att vi endast är i början av EKO-september. Det tar tid att bygga upp ett namn, men vi är på rätt väg, säger Anita Falkenek, VD på KRAV.

Organic september har sedan flera år tillbaka slagit stort på den brittiska marknaden, som landets största marknadsföringskampanj för ekologisk produktion och konsumtion. Konceptet letade sig till Sverige år 2019. Målet är, precis som i Storbritannien, att förmedla fördelarna med att producera och äta ekologiska livsmedel.

- Vår förebild har vi i Storbritannien där Soil Association drog igång Organic September 1994. För varje år som gått har fler företag och organisationer anslutit sig och jag tror att vi får se samma utveckling i Sverige, säger Charlotte Bladh André, VD på Organic Sweden.

Stort lokalt intresse, trots Corona

När kampanjens andra upplaga nu genomförts står det klart att arrangörerna fått EKO-september att växa sedan föregående år. Detta är trots att Corona-pandemin begränsar möjligheterna till större aktiviteter och att samla många på en plats.

- Vi är både förvånade och imponerade av hur mycket vi kunde genomföra. Det fick bli mer fokus på det lokala i år, men tack vare engagerade lantbrukare och intresserade konsumenter har evenemangen blivit väldigt framgångsrika, säger Ida Lind, projekt- och kommunikationsstrateg på Ekologiska Lantbrukarna.

- Vi har bara fått positiva signaler från de företagare och lantbrukare som arbetat med kampanjen ute i butik eller tagit emot konsumenter på olika gårdsaktiviteter. Många konsumenter verkar uppskatta att vi påminner om vilka mervärden den ekologiska och KRAV-märkta maten kommer med - utan pekpinnar och utan att polarisera, säger Charlotte Bladh Andre.

- Det är märkbart flera intresserade i år, både konsumenter och producenter. Vi ser också att fler gårdar och butiker anslutit sig till kampanjen, säger Anita Falkenek.

Kontakt mellan producent och konsument

Totalt så genomfördes 40 olika events på gårdar, gårdsbutiker och restauranger landet över, i jämförelse mot 11 förra året. Man la även mer fokus på att göra säkrare och mindre aktiviteter under årets kampanj.

- Vi gjorde om hela konceptet lite under årets upplaga, delvis på grund av situationen i världen. Vi valde att marknadsföra det lokala, så att exempelvis gårdsbutiker skyltade upp om EKO-september och höll öppet varje helg istället. Detta gav folk fler valmöjligheter när man kunde dyka upp, fortsätter Ida Lind.

På de olika evenemangen som genomfördes dök totalt 2300 personer upp, en ökning från tidigare år. Öppna gårdar var särskilt populära och möjliggjorde en dialog mellan producent och konsument.

- Vi anordnade även öppna gårdar, precis som förra året. För att hålla besöken säkra blev det bara oftast 50 personer per event, men detta gav lantbrukaren mer tid att prata med de som var på plats, säger Ida Lind.

Aningen svalare intresse i butik

Den ökade intresset som skett på gårdsaktiviteter har delvis varit märkbart i dagligvaruhandeln, även fast arrangörerna hoppats på ett större deltagande. Flera butikskedjor har dock varit aktiva och deltagit i kampanjen.

- ICA, Hemköp, Willys, CityGross och Lidl har alla delat kampanjen på olika sätt. Även grossisterna Martin & Servera, Menigo och Atria som jobbar mot restaurang och offentlig sektor har varit aktiva. Sammanlagt kan vi se att ett 100-tal företag aktiverat kampanjen på olika sätt, säger Charlotte Bladh André.

- Vi har haft lite mer kampanj i butik i år, fast vi hade önskat att nå ut till fler. Vi såg dock en ökning av butiker som hängde på kampanjen i slutet av september, säger Ida Lind.

- Vi ser flera i butik som är med och kampanjar för sina ekoprodukter, vilket är väldigt bra. Men det behövs ännu fler i framtiden, menar Anita Falkenek.

”Dinner in the field”

Ett nytillskott till årets EKO-september var en form av fältmiddag. Här bjöds deltagare in till föreläsning och paneldebatt, helt genomfört ute på ett naturbete.

- Något nytt vi introducerade i år var ”Dinner in the field”. Vi bjöd in lantbrukare tillsammans med flera aktörer från politiken, näringslivet, dagligvaruhandeln och skolverksamheten i Kalmar Län. Över en trerättersmeny diskuterade vi sedan ekologiska framtidsmål, konsumtion med mer, allt ute i fält, säger Ida Lind. - Detta koncept är något vi vill utvidga till mer platser nästa år, för att göra det möjligt för flera att diskutera framtida hållbarhetslösningar i sitt område, menar Ida Lind.

EKO-september 2021

Kampanjen kommer även återvända för en tredje upplaga under 2021. Generellt är arrangörerna nöjda med årets ökade intresse, men poängterar att man har en lång väg kvar innan EKO-september slår igenom som det gjort i Storbritannien.

Organisatörerna hoppas i framtiden på en utveckling av kampanjen, men också på större samverkan mellan alla aktiva aktörer: livsmedelsföretag, dagligvaruhandeln och lantbrukare.

- Vårt mål är att göra september till en återkommande och gemensam kampanjmånad för ekologiskt. På Ekologiska Framtidsdagen den 30 september arrangerade vi sex rundabordssamtal där livsmedelsföretag från lika många matkategorier samlades för att diskutera EKO-september 2021. Av samtalen att döma finns ett starkt engagemang och en vilja att vidareutveckla kampanjen inför nästa år. Tillsammans kan vi få flera att flytta handen i hyllan, avslutar Charlotte Bladh André.

2020-11-13