Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fungerar biostimulanter? Danmark undersöker

Att använda biostimulanter för att förbättra kvalité och tillväxt på sin gröda är en metod som testas av fler och fler världen över. Det råder samtidigt en diskussion om hur effektiva stimulantierna är, då vissa ser en tydlig effekt medan andra inte märker någon skillnad. Danska forskare ska därför testa hur väl olika biostimulanter fungerar, i ett flerårigt projekt där olika sorters stimulanter ska testas på både potatis och grönsaksodlingar.

Ekoweb har under det senaste året rapporterat om ett ökat intresse för användningen av biostimulanter, speciellt i ekologisk odling. I Sverige pågår mindre försök med flera olika produkter, men i Danmark används redan biostimulerande ämnen på runt 5600 åkermark.

Ökad tillväxt och avkastning

Definitionen av biostimulanter är relativt bredd. Det innefattar de ämnen som tillförs till jord eller växter, av anledningen att påverka tillväxt eller avkastning. Tillförseln kan ske genom applikation av antingen sprutningsmedel eller genom torkad vara. Vad det biostimulerande medlet faktiskt gör skiljer sig från produkt till produkt, med förbättringar som inkluderar bättre vattenupptagningsförmåga, ökad tolerans och förbättrad effektivitet i växtens metabolism.

9 miljoner till danskt projekt

Då de biostimulernade produkternas nått marknaden relativt nyligen innebär det att de varken testats i större utsträckning, eller att någon större lagstiftning runt dess användande finns. Därför startas nu ett flerårigt projekt igång i Danmark, under ledning av Aarhus universitet. Tillsammans med flera lantbrukare, återförsäljare av biostimulanter, trädgårdsföretag samt en rådsgivningsfirma ska forskare från universitetet utveckla ett testsystem, för att undersöka effekten av olika simulanter. Totalt har projektet beviljats 9 miljoner danska kronor, och kommer hålla på till slutet av 2023.

Merete Edelenbos är docent vid Aarhus universitet och projektledare för biostimulant-projektet, som går under namnet Biovækst.

- Vi har inte haft resurserna till att arbeta med biostimulerande medel tidigare, men nu kan vi komma igång med systematiska tester och förhoppningsvis få ett bättre svar på hur dessa produkter fungerar, säger Merete Edelenbos. ¨

Lagstiftning för biostimulanter 2022

Under denna tid förväntas också en lagstiftning som reglerar både försäljning och användning av biostimulanter komma. Idag ses biostimulanter varken som bekämpningsmedel eller gödselmedel, trots att de faller under EU:s gödselförordning. Dock kommer den gödselförordning som träder i kraft år 2022 att inkludera regleringar på biostimulanter, då vissa krav kommer ställas på tillverkare innan biostimulerande produkter får marknadsföras.

- Då en ny förordning träder i kraft 2022 så är det mycket angeläget att nu utveckla verktyg för att bedöma olika produkters påverkan och användning, säger Merete Edelenbos.

Test i olika faser

Under projektperioden kommer produkterna testas i flera olika faser. Först görs ett kruktest i kontrollerad växthusmiljö, för att kunna urskilja vilka produkter som visar potential. Detta följs av ett fältförsök, och utifrån dessa resultat kommer avslutningsvis några produkter testas hos lantbrukare och trädgårdsodlare runt om i Danmark.

Under testarna är det inte enbart avkastning man kollar på, utan även kvalité, hållbarhet på grobarhet, enligt Merete Edelenbos. Hon tror även att resultaten från testerna kan bidra till en ökad användning av biostimulanter.

- Jag tror att intresset för biostimulanter kan vara stort både bland ekologiska och konventionella lantbrukare, när vi väl förstår hur ämnena ska användas, och när odlare kan få oberoende dokumentation av effekterna, säger Merete Edelenbos.

Källa: Miljøstyrelsen Danmark

2020-11-09