Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Mellangröda: Större skördar och bättre jordar i USA

Amerikanska bönder tar större skördar och noterar en bättre jordstruktur när de använder sig av mellangrödor. De kunde även så sina grödor tidigare än på fält där en mellangröda inte odlats. Detta beskrivs i National Cover Crop Survey, en rapport som undersöker hur olika lantbrukare runt i USA upplever användandet av mellangrödor i sin växtodling.

I studien deltar 1172 bönder från hela USA, som totalt brukar 220 000 hektar mark med mellangrödor.

- Många amerikanska lantbrukare har börjat använda mellangrödor som en del av sin strategi av att förbättra markhälsan, samtidig som man vill minska kostnader och behålla avkastningsnivån, säger Mike Smith, som ansvarat för att genomföra undersökningen.

Under de år som undersökning gjorde, sedan 2012, har en avkastningsökning noterats på fält där mellangröda används. Sojaböna har ökat med 5 procent, majs med 2 % och vete med 2,6 %. Under ett tort år, som 2012, avkastade sojabönan 11,6 procent bättre. Hälften av bönderna i studien har också kunnat minska sin kostnad för gödsel.

- Flera bönder inser att mellangrödor förbättrar jordens motståndskraft, samt att avkastning och kostnadsbesparingar blir bättre och bättre för varje år, menar Rob Myers på SARE (Sustainable Agriculture Research Education).

Även nya metoder och idéer med mellangrödor testas. Att så huvudgrödan i en fortfarande växande mellangröda har testats på flera gårdar, och många rapporterar positiva resultat. Enligt rapporten har 71 % sett en bättre effekt på ogräs, 68 procent noterat att jorden behåller fukt betydligt mycket bättre.

Hela rapporten går att läsa på www.SARE.org

2020-10-21