Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

75 miljoner till EKO – regeringen fortsätter satsa

I sin fortsatta satsning för att gynna ekologisk produktion i Sverige har regeringen valt att avsätta 75 miljoner till Jordbruksverket. Pengarna kommer användas i det fortsatta arbetet med att samordna produktionen av ekologiska livsmedel som en del av livsmedelsstrategin. Avsättningen motsvarar 25 miljoner per år under perioden 2021–2023.

Satsningen kommer bidra med att nå de ekomål som satts till år 2030, både av EU och av den svenska regeringen. EU har i sina strategier ”Farm to Fork” och ”EU 2030 Biodiversity Strategy” framfört att 25 % av alla jordbruksmark inom EU ska brukas ekologiskt om 10 år. Samtidigt har svenska regeringen satt egna ekomål inför 2030, vilka ska uppnås genom satsningar som denna.

Initiativet har sett ett positivt bemötande från flera branchorganisationener, där det tolkas som ett fortsatt stöd till svenska ekoproducenter.

– Vi är glada för att man i den nyligen lagda budgeten har prioriterat ekologiskt, som är ett viktigt medel för att driva hållbar utveckling inom livsmedelssektorn, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

– För svenska ekobönder betyder det här att mer kan göras samlat för att efterfrågan och priserna till bonden för ekomaten ska öka, så att ekomålen kan nås i balans med marknaden, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

- Med dessa satsningar kan vi fortsätta stärka konkurrenskraften hos svenska ekologiska lantbrukare och livsmedelsföretag gentemot den importerade maten, säger Charlotte Bladh André, vd på Organic Sweden.

2020-10-26