Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Jordbruksmark eroderar snabbt

Världens jordbruksmark eroderar snabbt, enligt en ny studie från Lancaster University. I studien undersöktes både marker som brukas konventionellt, samt marker med som utnyttjar konserveringsmetoder som användandet av mellangrödor. 16 procent av den konventionellt undersökta jordbruksmarken hade mindre än 100 år innan matjorden eroderat, jämfört med 7 procent av jordar som brukas med konserveringsmetoder.

Studien har genomfört totalt 255 olika jordar världen över, på 6 kontinenter och i 38 länder. Här har det undersökts hur lång tid det tar för matjorden, jordens översta 30 centimeter, att erodera baserat på dagens brukningsmetoder på varje plats.

Totalt 93 procent av den konventionella marken i studien visade tecken på att erodering, att den tunnas ut. 16 procent av dessa jordar har mindre än 100 år innan de helt eroderat bort, och kan hittas i länder som USA, Kina, Australien och Storbritannien.

Istället förespråkas konserveringsmetoder, som användandet av mellangrödor, i studien.

- Det är tydligt att vi har en verktygslåda av metoder som kan sakta ner erosion och även bygga en bättre jord. Vi behöver handla nu för att dessa metoder ska användas i större utsträckning, så vi kan skydda och berika våra jordresurser för framtida generationer, säger John Quinton, medförfattare till studien.

Av dessa jordar hade nästan hälften en livslängd på 5000 år, medan 7 procent eroderat bort inom det kommande seklet.

Studien Soil lifespans and how they can be extended by land use and management change går att ta del av via Lancaster University.

Källa: Lancaster Univerity

2020-10-12