Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lantmännen storsatsar på havre

Lantmännen har valt att investera 125 miljoner kronor i värmebehandlad havre. Investeringen kommer användas för att bygga ut företagets havreanläggning i östgötska Kimstad, både för att öka anläggningens kapacitet men också för att sätta in ny utrustning för att värmebehandla skalade havrekärnor.

I början av 2019 förvärvade Lantmännen havrekvarnen i Kimstad utanför Norrköping av ett brittiskt företag. Satsningen som lantbrukskooperativet nu genomför kommer öka kapaciteten på anläggningen, för mottagning, lagring och förädling. Lantmännen satsar även på nya förädlingsmöjligheter, genom att bygga ny utrustning som ska möjliggöra värmebehandling av skalade havrekärnor.

Gröda med växande intresse

Lantmännen ser havre som en viktig gröda, med en växande efterfrågan. En satsning som denna bidrar därför till att stärka företagets position på marknaden, och möjliggör nya möjligheter för förädling och produktion. Från konsumentsidan finns idag ett större fokus på hälsa och växtbaserade livsmedelsprodukter, där havreprodukter spelar en del. Även ett växande intresse från svenska lantbrukare och Lantmännens medlemmar har observerats för att producera havre. Produktionsförutsättningarna i Sverige är goda, med en hög potential för både högavkastande skördar och goda kvalitéer.

En viktig investering

På Lantmännen ser man satsningen på anläggningen i Kimstad som betydelsefull. - Den här investeringen är viktigt för svenskt lantbruk och för livsmedelsindustrin i Sverige. Satsningen stärker Lantmännens unika position inom värdekedjan – hela vägen från växtförädling och sortutveckling, till högkvalitativa ingredienser och produkter till företag och konsumenter på både den nordiska och internationella marknaden, säger Magnus Kagevik, chef för division Energi på Lantmännen.

Flera hälsofördelar

Grödan bidrar med många hälsofördelar, som sänkt kolesterol och utjämnat blodsocker. Havre kan också används för produktion av mer koncentrerade produkter, som havreprotein och betaglukan. Skalade havrekärnor som blivit värmebehandlad används på likande sätt, som insatsvaror till olika livsmedelsprodukter.

Anläggningen förväntas vara produktionsklar för att värmebehandla havre i mars år 2022.

2020-10-07