Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danmark översvämmas av ekologiskt spannmål

I Danmark har den ekologiska spannmålsskörden genererat en kvantitet som är för stor för marknaden och lagerna att hantera. Lantbrukare över hela landet har ökat sin ekologiska produktion samtidigt som efterfrågan hos konsumenterna inte hängt med, vilket skapat ett prisfall på ekomarkanden, enligt Agromarkets.

I Ekoweb nr 7 rapporterades det från flera svenska spannmålsmottagningar om ett stort överskott av ekologiskt spannmål, vilket lett till att priserna på många grödor pressats neråt. En liknande situation utspelar sig i Danmark, där många lantbrukare ställt om till ekologisk produktion till följd av en gynnsam marknad de senaste åren. Konsumentintresset har ökat men inte i samma takt som produktionen har ökat, vilket skapat ett överskott. Därför får många av de ekologiska lantbrukare i Danmark som ej kontrakterat sitt spannmål nöja sig med konventionella priser.

Fin kvalité men dåliga priser

I Danmark har skörden 2020 rullat på fint, trots att vädret i vissa delar skapat utmaningar för lantbrukarna. Den ekologiska grödan har dock klarat vädret utan större problem och skördenivåerna är höga, med en torr vara som håller god kvalité. Priserna har dock fallit till följd av att efterfrågan ej möt de höga skördenivåerna. Prisfallet är som störst för ekologisk havre och råg, där priserna nästan ligger i nivå med de konventionella priserna.

Försäljningssignaler

Enligt danska Agro Markets är situationen svår, och man menar att ekobönder måste vänja sig med en fluktuerande marknad. Kollar man på både 2019 och 2020, som varit år när produktionen gått över efterfrågan, kan det fungera bra att följa signaler från den konventionella marknaden. Enligt Lena Krüger, kommunikationsansvarig på Agro Markets, så bör de ekologiska spannmålsproducenterna göra upp mer avtal i den grad konventionella producenter gör, och säkra sina priser innan skörd.

Framtiden: en tydlig strategi krävs

Agro Markets noterar dock att flera ekologiska grödor presterat bra på den danska marknaden. För vete, korn och speciellt raps ligger priserna fortfarande på en bra nivå, trots att marknaden sett bättre dagar. Därför menar Agro Markets att dessa grödor behöver ha en större del i växtföljden, som en del av den framtida strategi ekobönder måste bygga upp för att anpassa sig till en förändrad marknad. - Priser måste säkras, och har man inte möjlighet att lagra måste man ha sålt all sin spannmål innan den ens skördats, menar Lena Krüger på Agro Markets.

2020-10-01