Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekoindex: Fortsatt försäljningsökning av EKO i dagligvaruhandeln

Under årets andra kvartal har försäljningar av ekologiska svenskproducerade livsmedelsprodukter fortsatt att öka i dagligvaruhandeln. Detta enligt Ekologiska Lantbrukarna, som sammanställt försäljningsdata från kvartal 2 år 2020 och jämfört denna data med siffror från året innan. Totalt har ekologiska produkter ökat med 3,2 procent i försäljning jämfört med år 2019 under kvartal 2.

I slutet av augusti publicerade Ekologiska Lantbrukarna årets andra upplaga av ”Svenskt Ekoindex”, en kvartalsrapport för den ekologiska handeln i butik i landet. Precis som under kvartal 1 så kan en försäljningsökning av ekologiska livsmedel noteras i värde, i jämförelse med samma period året innan. Detta kan delvis förklaras av ett fortsatt skifte mot att fler väljer att äta hemma istället för på restaurang, på grund av den rådande pandemin. Detta skifte gör att försäljningssiffrorna i dagligvaruhandeln ökar.

Produkter som nötkött, griskött och ägg, tillsammans med mjöl- och grynprodukter står för den största delen av ökningen i försäljningsvärde. Samtidigt minskar ekologiska mejeriprodukter aningen, medan får- och lammkött ser en kraftig minskning. Ekologiska Lantbrukarna noterar dock att försäljningsvärdet för mejeriprodukter, som fallit kraftigt under de senaste åren, nu börjar jämna ut sig.

Av den ökade försäljningen i dagligvaruhandel är det dock få av de extra slantarna som går till bonden. Räknat på det mervärde konsumenten betalar i butik för ekologiskt, jämfört med vad bonden får betalt för att producera ekologiskt, finns en stor marginal. För exempelvis havregryn betalar konsumenten 5,34 kronor mer än för ekologiskt än för konventionellt, medan bonden enbart får 1,60 kronor extra i mervärde för att ha producerat ekologiskt.

Källa: Ekologiska Lantbrukarna.

2020-09-21